Ocena stanu technicznego jazu w Bieńczycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej

Bogusław Michalec

Abstract

Assessment of the technical state of the weir at Bieńczyce on the Dłubnia River according to one-stage diagnostics. The results of the assessment of the technical condition of the concrete water building – weir with movable water-gates at Bieńczyce in the km 6+560 of the Dłubnia River – the worked out in frames one-stage diagnostics were introduced in the work. The assessment of the technical state of the weir was executed according to the methodology proposed by Zawadzki (2005). The conducted technical state assessment shows on the state above satisfactory – the assessment carries out 3.3 according to expert. Average from fi nal assessments, calculated for results of assessment of in fi rst and second phase carried out consequently 2.3 and 3.1. The change of the diagnosis assessments was determined using sum of the squared residuals calculated on the basis of the results of the assessments of fi rst and second phase
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsAssessment of the technical state of the weir at Bieńczyce on the Dłubnia River according to one-stage diagnostics
Journal seriesPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (B 10 pkt)
Issue year2013
No61
Pages290-300
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjaz, ocena stanu technicznego, suma kwadratów reszt
Keywords in Englishweir, assessment of the technical state, sum of the squared residuals
Abstract in PolishOcena stanu technicznego jazu w Bień- czycach na rzece Dłubni metodą diagnostyki jednoetapowej. W pracy przedstawiono wyniki oceny stanu technicznego betonowej budowli wodnej – jazu z zamknięciami ruchomymi w Bieńczycach w km 6+560 rzeki Dłubni – opracowanej w ramach diagnostyki jednoetapowej. Ocenę techniczną obiektu wykonano według metodyki zaproponowanej przez Zawadzkiego (2005). Stwierdzono stan ponad zadowalający – średnia ocena tzw. eksperta wynosiła 3,3, natomiast średnia z ocen końcowych, obliczona dla wyników oceny dziesięciu grup studentów w pierwszej i drugiej fazie, była odpowiednio równa 2,3 i 3,1. Zmiana oceny diagnozy została okre- ślona za pomocą różnicy sum kwadratów reszt obliczonych na podstawie wyników ocen pierwszej i drugiej fazy.
URL http://iks_pn.sggw.pl/z61/art6.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/55
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?