Spożycie ryb i przetworów rybnych z dietą przeciętnego Polaka

Ewa Cieślik , Agnieszka Siembida , Iwona Cieślik , Katarzyna Zaglaniczna

Abstract

W pracy podjęto próbę oszacowania częstotliwości spożycia ryb i przetworów rybnych przez Polaków, a także scharakteryzowania ich preferencji, dotyczących najczęściej kupowanych surowców i przyrządzanych z nich potraw. Badaniem ankietowym objęto łącznie 434 osoby, w tym 236 kobiet (54,4%) i 198 mężczyzn (45,6%). Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety skonstruowany specjalnie dla celów badania. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat, przyjmując za granicę istotności p<0,05. Czynnikiem różnicującym badaną grupę była płeć oraz wiek respondentów. Z uzyskanych danych wynika, iż zalecaną przez Instytut Żywności i Żywienia ilość ryb spożywa nieco mniej niż połowa Polaków (48%). Częstotliwość spożycia ryb i produktów rybnych jest podobna zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Po ryby i produkty rybne częściej sięgają ludzie młodzi (poniżej 25 lat) oraz w wieku 25-60 lat, niż osoby powyżej 60 roku życia. Wśród najczęściej wybieranych przez Polaków gatunków ryb znalazły się: mintaj, panga, dorsz i łosoś, natomiast wśród przetworów rybnych najpopularniejszy jest tuńczyk w puszce, śledź marynowany oraz makrela. Największy wpływ na zakup ryb i produktów rybnych mają upodobania smakowe konsumentów. W dalszej kolejności znajduje się cena i jakość. Najmniej istotną cechą jest wygląd opakowania. Na wartość odżywczą większą uwagę zwracają kobiety oraz osoby poniżej 25 roku życia. Dla osób starszych najistotniejsze są upodobania smakowe oraz cena produktu. Jakość oraz marka produktu są czynnikami ważniejszymi dla osób poniżej 60 roku życia. 43% Polaków jest zadowolonych z asortymentu oferowanego przez rynek rybny w naszym kraju. Wśród osób zadowolonych większość stanowią mężczyźni oraz osoby starsze. Smażenie to najpopularniejszy sposób obróbki kulinarnej ryb. Mężczyźni częściej niż kobiety smażą ryby, pieką je na grillu lub spożywają na surowo. Kobiety natomiast częściej wybierają sposoby przyrządzania ryb uznane powszechnie za zdrowsze – duszenie, pieczenie w folii i gotowanie na parze. Większość Polaków (54%) nie zetknęła się z kampaniami społecznymi, dotyczącymi zwiększenia częstotliwości spożycia ryb.
Author Ewa Cieślik (FoFT / DoGTaC)
Ewa Cieślik,,
- Department of Gastronomic Technology and Consumption
, Agnieszka Siembida (FoFT / DoToCaC)
Agnieszka Siembida,,
- Department of Technology of Catering and Consumption
, Iwona Cieślik (FoFT / DoAPT)
Iwona Cieślik,,
- Department of Animal Product Technology
, Katarzyna Zaglaniczna (FoFT / DoAPT)
Katarzyna Zaglaniczna,,
- Department of Animal Product Technology
Pages208-208
Publication size in sheets0.3
Book Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu. XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN. Materiały Konferencji Naukowej, 2013, Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, ISBN 978-83-937001-0-3, 340 p.
URL http://www.sesjapan.ur.krakow.pl/zasoby/69/materialy_konferencyjne_XLI_sesja_PAN.pdf
Internal identifierWTZ/7/63
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?