Wpływ robinii akacjowej Robinia pseudoacacia L.na zawartość mineralnych form azotu wpoziomach próchnicznych terenów rekultywowanych dlaleśnictwa

Tomasz Wanic , Marek Pająk

Abstract

Influence of the black locust Robinia pseudoacacia L. to the content of mineral forms of nitrogen in humus levels of the areas re-claimed to forest. The work compares the chosen properties of humus levels under varied species planting Robinia pseudoacacia, Alnus viridis,Hippophae rhamnoides, Pinus sylvestris. Research surfaces were located on the eastern sides of the outer spoil heaps of the lignite mining plant KWB “Bełchatów” in places with similar slope and exposure. The soil samples were analyzed for the content of mineral forms of nitrogen (N-NH4, N-NO3) extracted by means of 0,03 M CH3COOH. Additionally the incubation of mineral forms of nitrogen was performed according to the method proposed by Ellenberg. The highest natural content of mineral forms of nitrogen in initial humus layers was found on aplot with Robinia pseudoacacia. The plot with Hippophae rhamnoides was characterized by the largest capability of ni-trogen mineralization. The highest share of mineral forms of nitrogen in total nitrogen (1,33-1,54%) occurred on plots with Alnus viridis.
Author Tomasz Wanic (FoF / IoEaS)
Tomasz Wanic,,
- Institute of Forest Ecology and Silviculture
, Marek Pająk (FoF / L-KEkoL)
Marek Pająk,,
-
Journal seriesStudia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ISSN 1509-1414, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol33
No4
Pages93-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmineralne formy azotu, rekultywacja leśna
Keywords in Englishmineral forms of nitrogen, reclamation to forest
Abstract in PolishWpracy porównano wybrane właściwości poziomów próchnicz-nych pod zróżnicowanymi gatunkowo nasadzeniami Robinia pseudoacacia, Alnus viridis, Hippophae rhamnoides, Pinus sylvestris). Powierzchnie ba-dawcze zlokalizowane były na wschodnich zboczach zwałowiska zewnętrz-nego kopalni węgla brunatnego wBełchatowie wmiejscach opodobnym na-chyleniu iwystawie. Wpróbkach gleby analizowano zawartość przyswajal-nych dla roślin mineralnych form azotu (N-NH4 iN-NO3) wwyciągu 0,03 M CH3COOH. Dodatkowo przeprowadzono inkubacje mineralnych form azotu wg metodyki Ellenberga. Największą zawartością tych form azotu cha-rakteryzował się poziom próchniczny pod nasadzeniami robinii akacjowej. Największą mineralizacją netto azotu charakteryzowały się próbki ze stano-wisk pod rokitnikiem pospolitym. Udział mineralnych form azotu wazocie całkowitym był największy (1,33-1,54%) wpróbkach spod olszy zielonej.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?