Bioremediation of soil polluted with oil derivatives and its effect on coleoptera, carabidae occurrence

Janina Gospodarek

Abstract

The investigations were conducted to determine the effect of oil derivatives (petrol, diesel fuel and used engine oil) during the process of their bioremediation on dynamics of Carabidae occurrence. Carabidae activity is to various extent limited in conditions of soil pollution with oil derivatives depending on the kind of applied substance. Petrol reveals negative effect for the shortest period of time (ca 3 months), whereas both diesel oil and engine oil act for a much longer period: diesel fuel may have a negative effect for 12 months, whereas engine oil for 15 months from the time of soil pollution. The process of bioremediation of soil polluted with oil derivatives does not influence Carabiade activity during the first five months after its initiation, whereas in the later period (after a year) it may contribute to increased activity of Carabidae in conditions of soil polluted with diesel fuel, at the same time neutralizing the negative effect of the above-mentioned substance.
Author Janina Gospodarek (FoAE / DoAEP)
Janina Gospodarek,,
- Department of Agricultural Environment Protection
Other language title versionsOddziaływanie bioremediacji gleby zanieczyszczonej ropopochodnymi na występowanie biegaczowatych (coleoptera, carabidae)
Journal seriesProceedings of ECOpole, ISSN 1898-617X, (B 9 pkt)
Issue year2013
Vol7
No1
Pages67-74
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishropopochodne, gleba, bioremediacja, Carabidae
Keywords in Englishoil derivatives, soil, bioremediation, Carabidae
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie oddziaływania substancji ropopochodnych (benzyny, oleju napędowego, zużytego oleju silnikowego) w trakcie procesu bioremediacji gleby na przebieg dynamiki występowania biegaczowatych. Aktywność biegaczowatych w warunkach zanieczyszczenia gleby ropopochodnymi jest ograniczana w różnym stopniu zależnie od rodzaju użytej substancji. Benzyna wykazuje negatywny wpływ najkrócej (ok. 3 miesiące), znacznie dłużej oddziałują oleje - napędowy może wykazywać negatywny wpływ jeszcze po upływie 12 miesięcy, natomiast silnikowy po upływie 15 miesięcy od momentu zanieczyszczenia. Proces bioremediacji gleby zanieczyszczonej ropopochodnymi nie wpływa na aktywność biegaczowatych w ciągu pierwszych 5 miesięcy po jego zainicjowaniu, natomiast w późniejszym okresie (po upływie roku) może przyczyniać się do wzrostu aktywności Carabidae w warunkach gleby zanieczyszczonej olejem napędowym, niwelując tym samym negatywny wpływ wymienionej substancji.
DOIDOI:10.2429/proc.2013.7(1)008
URL http://tchie.uni.opole.pl/PECO13_1/EN/Gospodarek_PECO13_1.pdf
Internal identifierWRE/P/59/2013; WRE/4/13
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowaniePraca naukowa finansowana ze środków na naukę projekt nr N N305 151537 w latach 2009-1012
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?