Analiza procesu zamulania małych zbiorników wodnych

Bogusław Michalec

Abstract

A forecast about the process of silting was prepared for two small reservoirs – Brzóza Stadnicka (the higher one) and Brzóza Królewska (the lower one) – located on the same, hydrologically uncontrolled, stream Tarlaka. An analysis of the silting of the lower reservoir was performed taking into consideration the trap efficiency of the higher reservoir. The amount of the incoming sediment was calculated using the DR-USLE method. The trap efficiency was determined using Brune’s method, which allowed the use of Gončarov’s method in the next step. The forecast suggests that the life time of the Brzóza Królewska reservoir may be prolonged from 77 up to 124 years.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsAnalysis of silting process of small water reservoirs
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (KBN 06 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No2
Pages35-45
Publication size in sheets0.5
Article number4
Keywords in Polishzbiornik, zamulanie, rumowisko, transport rumowiska
Keywords in Englishwater reservoir, silting, suspended load, transport of load
Abstract in PolishPrzeprowadzono prognozę zamulania dwóch małych zbiorników wodnych, znajdujących się na tym samym cieku. Zbiorniki wodne Brzóza Stadnicka (zbiornik górny) i Brzóza Królewska (zbiornik dolny) znajdują się na niekontrolowanym hydrologicznie potoku Tarlaka. W przeprowadzonej prognozie zamulania zbiornika dolnego uwzględniono zdolność zbiornika górnego do trwałego zatrzymania rumowiska. Ilość rumowiska dopływającego do zbiorników obliczono metodą DR-USLE. Wyznaczona według Brune’a zdolność badanych zbiorników do trwałego zatrzymania rumowiska umożliwiła przeprowadzenie prognozy zamulenia według formuły Gončarova. Prognoza wykazała wydłużenie czasu eksploatacji zbiornika w Brzózie Królewskiej z siedemdziesięciu siedmiu do stu dwudziestu czterech lat.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*4 (2016-03-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?