Assessment of the level of transport services provided in selected farms

Stanisław Kokoszka

Abstract

The reserach on the level of transport services in selected agricultural farms was carried out in the aspekt of the size. It has been concluded that farms with the smallest crop area, provide transport services as a source of additional income. The volume of transport provided as services decreases as the farm size grows. In comparison with the smallest farms, the largest ones provide transport services at the level of only 25.47% (4.56 t•haAL-1 and 1.16 t•haAL-1). The share of transport provided as service decreases from 24.50% to 4.66% as the farms size grows.
Author Stanisław Kokoszka (FoPaPE / IoAEaI)
Stanisław Kokoszka,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsOcena poziomu świadczonych usług transportowych w wybranych gospodarstwach rolniczych
Journal seriesJournal of Research and Applications in Agricultural Engineering, [Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych], ISSN 1642-686X, [0324-8739], (0 pkt)
Issue year2019
Vol64
No1
Pages36-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport, usługi transportowe, usługi świadczone, wielkość gospodarstwa
Keywords in Englishtransport, transport services, provided services, farm size
Abstract in PolishBadania poziomu świadczonych usług transportowych w wybranych gospodarstwach rolniczych przeprowadzono w aspekcie ich wielkości. Stwierdzono, że gospodarstwa o najmniejszym areale upraw, świadczenie usług transportowych traktują jako źródło dodatkowego dochodu. Wielkość przewozów wykonywanych w formie usług maleje w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwa największe w stosunku do najmniejszych wykonują usługi transportowe na poziomie tylko 25.47% (4.56 t•haUR-1 i 1,16 t-haUR-1). Udział przewozów wykonywanych jako usługa transportowa zmniejsza się w miarę wzrostu powierzchni z 24,50 do 4,66 %.
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?