Porównanie budowy morfologicznej i anatomicznej liści u wybranych sukulentowatych gatunków z rodzaju Pelargonium

Piotr Stolarczyk , Magdalena Jurgielewicz , Konrad Mermel

Abstract

Comparative studies concerning morphology and anatomy of leaf blade ware carried out on three succulent geranium species: Pelargonium otaviense, P. fruticosum oraz P. echinatum Album. Taking into account an extraordinary diversity of epidermal hairs, the study largely based on detailed examination of the anatomy and morphology of trichomes, followed by the analysis presenting differences in their structure and the role they play in the plant life. In spite of clear differentiation in the structure, it should be noted that each investigated species formed hair of the similar type, and observed variation was the result of adaptation to conditions of habitat they commonly exist.
Author Piotr Stolarczyk (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Piotr Stolarczyk,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Magdalena Jurgielewicz (UAK)
Magdalena Jurgielewicz,,
- University of Agriculture in Krakow
, Konrad Mermel (UAK)
Konrad Mermel,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsComparision of the morphological and anatomical structure of leaf of selected succulent species of pelargonium genus
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages185-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpelargonia, liść, epiderma, włoski
Keywords in EnglishPelargonium, leaf, epidermis, trichomes
Abstract in PolishBadaniami objęto trzy gatunki należące do grupy sukulentowych pelargonii: Pelargonium otaviense, P. fruticosum oraz P. echinatum Album. Miały one charakter obserwacyjny i dotyczyły porównywania cech budowy morfologicznej i anatomicznej blaszki liściowej i włosków wybranych gatunków. Przedstawiono budowę włosków oraz funkcję, jakie pełnią w życiu rośliny. Pomimo wyraźnego zróżnicowania budowy stwierdzono, że obserwowane gatunki wykształciły włoski o podobnych funkcjach. Wynika to przede wszystkim z przystosowania do warunków siedliskowych terenu, na którym wspólnie występują.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/52
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieM. Jurgielewicz, K. Mermel
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?