Właściwości wodne gleb na obszarze poeksploatacyjnych deformacji terenu spowodowanych działalnością górnictwa węgla kamiennego

Sławomir Klatka , Marek Ryczek , Krzysztof Boroń

Abstract

The results of investigations of soil water properties on the area influence by exploitation activity of the ZGE „Janina” in Libiąż were presented in the work. Regarding similar texture determined soils water characteristics curves were low differentiated. Only for humus horizons and for samples containing loose sands the curves abandoned from the other ones. Obtained results show either small water retention and high water permeability. Soils of such types are regarded as very susceptible for processes of hydrological degradation. Determined water properties of soil allow to state that during the following years on examined area process of hydrological degradation and geomechanical deformations of ground surface will extend.
Author Sławomir Klatka (FoEEaLS / DoLRaED)
Sławomir Klatka,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Marek Ryczek (FoEEaLS / DoLRaED)
Marek Ryczek,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Krzysztof Boroń (UAK)
Krzysztof Boroń,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsSoil water properties on area of post exploited deformation caused by coal mine activity
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages43-50
Publication size in sheets0.5
Article number5
Keywords in Polishwłaściwości wodne gleb, degradacja hydrologiczna gleb, oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko
Keywords in Englishsoil water propeties, soil hydrological degradation, influence of coal mining on environment
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki oznaczeń właściwości wodnych gleb na obszarze podlegającym wpływom działalności eksploatacyjnej ZGE „Janina” w Libiążu. Ze względu na zbliżony skład granulometryczny wyznaczone krzywe charakterystyki wodnej badanych gleb były mało zróżnicowane Jedynie dla poziomów próchnicznych krzywe nieco odbiegały od pozostałych. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wskazują również, że omawiane gleby charakteryzują się małą retencyjnością wodną i dużą przepuszczalnością. Gleby tego typu są powszechnie uznawane za podatne na procesy degradacji hydrologicznej. Wyznaczone właściwości wodne gleb pozwalają na stwierdzenie, że w kolejnych latach należy się liczyć się z nasileniem procesów degradacji hydrologicznej omawianego terenu wraz z postępującymi deformacjami geomechanicznymi powierzchni.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000020004300050.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/199
Languagepl polski
File
Właściwości wodne gleb na obszarze poeksploatacyjnych deformacji terenu spowodowanych działalnością górnictwa węgla kamiennego 368,24 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?