Określenie przyczyny zagrożenia powodziowego terenów znajdujących się w strefie oddziaływania stopnia wodnego Łączany

Bogusław Michalec

Abstract

The description of the reconstruction of the fragment of the hydrotechnical system Łączany was introduced in this work. This system has the essential influence on the threat flood the of the locality Zarzecze. The executed surveys and hydraulic calculations of the appointed cross-sections of the section of the main channel R, this hydrotechnical system made possible the qualification of the cause of the flood threat of the terrains of the locality Zarzecze, located in the zone of the influence of the water barrage Łączany. The decrease the conveyance of studied section of the channel R was affirmed, i.e. from the km 4+050 to the km 4+113, from the value 3.19 m3 ∙ s–1 (acc. to Reclamation design… [1957]), to the value 1.06 m3 ∙ s–1. The lower conveyance was caused become decrease of the surface of the cross-section and decrease of the slope of the bottom, in the result of the reconstruction of this part of channel during the execution of the passage with the culvert. Water discharges about larger intensity than 1.06 m3 ∙ s–1, stepping out from the channel R, flowing in to the pumping station channel burden pumping station Zarzecze. In the case of water discharge with larger intensity the water store in the pumping station channel, and after crossing of his capacity follows submergence of the terrains of the locality Zarzecze.
Author Bogusław Michalec (FoEEaLS / DoHEaG)
Bogusław Michalec,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsThe qualification of the cause of the flood threat of terrains located in the zone of the influence of the water barrage Łączany
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2012
Vol11
No4
Pages83-90
Publication size in sheets0.5
Article number8
Keywords in Polishsystem hydrotechniczny, rów, przepust, przepustowość
Keywords in Englishhydrotechnical system, channel, culvert, conveyance
Abstract in PolishW pracy przedstawiono opis przebudowy fragmentu systemu hydrotechnicznego Łączany, mającego istotny wpływ na zagrożenie powodziowe miejscowości Zarzecze. Wykonane pomiary geodezyjne i obliczenia hydrauliczne wyznaczonych przekrojów poprzecznych odcinka głównego rowu R tego systemu hydrotechnicznego umożliwiły określenie przyczyny zagrożenia powodziowego terenów miejscowości Zarzecze, znajdujących się w strefie oddziaływania stopnia wodnego Łączany. Stwierdzono zmniejszenie przepustowości badanego odcinka rowu R, tj. od km 4+050 do km 4+113, z wartości 3,19 m3 ∙ s–1, podanej w Projekcie melioracji… [1957], do wartości 1,06 m3 ∙ s–1. Niższa przepustowość spowodowana została zmniejszeniem powierzchni przekroju i zmniejszeniem spadku dna, w wyniku przebudowy tej części rowu w trakcie wykonawstwa przejazdu z przepustem. Przepływy o natężeniu większym od 1,06 m3 ∙ s–1, występując z koryta rowu R, wpływają do kanału ulgi, obciążając pompownię Zarzecze. W przypadku przepływów o większym natężeniu woda gromadzi się w kanale ulgi, a po przekroczeniu jego pojemności następuje zatopienie terenów miejscowości Zarzecze.
Languagepl polski
File
Określenie przyczyny zagrożenia powodziowego terenów znajdujących się w strefie oddziaływania stopnia wodnego Łączany 316,26 KB
Score (nominal)4
Citation count*1 (2016-03-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?