Zawartość składników odżywczych i właściwości antyoksydacyjne różnych frakcji ziarna wybranych odmian i rodów owsa

Ewa Piątkowska , Aneta Kopeć , Agnieszka Kidacka , Teresa Leszczyńska , Elżbieta Pisulewska

Abstract

The objective of the research study was to determine the content of nutrients and to assess the antioxidant properties of a whole grain, husk, endosperm, and bran in different oat cultivars and varieties. The research material comprised grains of the brown-husked oat of ‘Gniady’ cultivar and of the two varieties: CHD 2875/01, CHD 2833/02, as well as the yellow-husked oat of ‘Bohun’, ‘Deresz’, and ‘Cwal’ cultivars. Using AOAC standard methods of analysis, there were analyzed the contents of: dry mass, protein, fat, total carbohydrates, dietary fibre, and mineral compounds in the form of ash. Also, the content of polyphenols was determined using a Folin-Ciocalteau method. Additionally, the ability to scavenge the ABTS•+ and DPPH• free radicals was determined. The whole de-husked grains of brown-husked oat cultivar were characterized by a higher content of protein and, at the same time, by a lower content of total fat and total carbohydrates, as well as by a similar content of fibre and ash compared to the yellow-husked oat cultivars. The endosperm of oat grains with a brown-coloured husk contained more proteins, less fat, and approximately equal amounts of total carbohydrates, fibre, and ash compared to the oat cultivars with yellow-husked grains. The bran of the oat cultivar and varieties with brown-husked grains had a lower amount of protein, a higher amount of fibre, and comparable amounts of other ingredients analysed in comparison to the bright coloured oats cultivars. The bran of oat cultivars with brown-husked grains was characterized by the highest content of polyphenols and by the highest antioxidant activity, while the endosperm – by the lowest amount of polyphenols and by the lowest antioxidant activity. The husk, which is a waste product of oat processing technology, contained significant amounts of dry matter, carbohydrates, dietary fibre, minerals, and polyphenols; it was characterized by a high antioxidant activity.
Author Ewa Piątkowska (FoFT / DoHN)
Ewa Piątkowska,,
- Department of Human Nutrition
, Aneta Kopeć (FoFT / DoHN)
Aneta Kopeć,,
- Department of Human Nutrition
, Agnieszka Kidacka
Agnieszka Kidacka,,
-
, Teresa Leszczyńska (FoFT / DoHN)
Teresa Leszczyńska,,
- Department of Human Nutrition
, Elżbieta Pisulewska (FoAE / IoPP)
Elżbieta Pisulewska,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsContent of nutrients and antioxidant properties of different grain fractions of selected oat cultivars and varieties
Journal seriesŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, [Żywność. Technologia. Jakość], ISSN 2451-0769, e-ISSN 2451-0777, [1425-6959], (A 15 pkt)
Issue year2013
No6 (91)
Pages91-105
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishowies, składniki odżywcze, właściwości przeciwutleniające, frakcje ziarna
Keywords in Englishoat, nutrients, antioxidant properties, grain fractions
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 1106 Food Science
Abstract in PolishCelem badań było określenie zawartości składników odżywczych i ocena właściwości przeciwutleniających całego ziarna, bielma, otrąb i łuski różnych odmian i rodów owsa. Materiałem badawczym było ziarno owsa o brązowej barwie łuski odmiany ‘Gniady’ i dwóch rodów: CHD 2875/01, CHD 2833/02, a także owies żółtoziarnowy odmian: ‘Bohun’, ‘Deresz’ i ‘Cwał’. Analizowano zawartość: suchej masy, białka, tłuszczu, węglowodanów ogółem, błonnika pokarmowego oraz związków mineralnych w postaci popiołu standardowymi metodami AOAC. Oznaczono także zawartość polifenoli metodą FolinaCiocalteau. Wykonano ponadto oznaczenie zdolności wygaszania wolnego rodnika ABTS•+ i DPPH•. Całe, obłuszczone ziarno owsa odmian o brązowej łusce charakteryzowało się większą zawartością białka i równocześnie mniejszą tłuszczu i węglowodanów ogółem oraz zbliżoną – błonnika i popiołu w porównaniu z odmianami żółtoziarnowymi. Bielmo ziarna o brązowej łusce zawierało więcej białka, mniej tłuszczu oraz zbliżone ilości węglowodanów ogółem, błonnika i popiołu w stosunku do żółtoziarnowych odmian owsa. Otręby odmiany i rodów o ciemnym zabarwieniu wykazywały mniejszą zawartość białka, większą – błonnika i porównywalne ilości pozostałych ocenianych składników, w porównaniu z odmianami o jasnym zabarwieniu. Największą zawartością polifenoli i najwyższą aktywnością antyoksydacyjną charakteryzowały się otręby odmian o brązowej łusce, zaś najniższą aktywnością – bielmo. Łuska, która jest produktem odpadowym w technologii przetwórstwa owsa, zawierała znaczne ilości suchej masy, węglowodanów, błonnika pokarmowego, składników mineralnych, polifenoli oraz cechowała się wysoką aktywnością antyoksydacyjną.
URL http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/08_Piatkowska.pdf
Internal identifierWRE/2013/196
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.477; WoS Impact Factor: 2013 = 0.311 (2) - 2013=0.295 (5)
Citation count*1 (2016-09-03)
Additional fields
FinansowanieBadanie wykonano w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N312 208436.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?