Statistical methods for trend investigation in hydrological non-seasonal series

Agnieszka Rutkowska

Abstract

In the paper some methods for identification of the monotonic deterministic trend in hydrological time series were presented and discussed: the t-test, the Mann-Kendall test with corrections, the Theil-Sen estimator with the test based on bootstrap and the prewhitening method. The tests varied in assumptions on the existence of the serial correlation and the distribution of the variables in the series. Occasionally, when assumptions were not fulfilled, the tests led to contradictory conclusions. As examples, the applications to annual maximum and minimum flows were presented.
Author Agnieszka Rutkowska (FoEEaLS / DoAM)
Agnieszka Rutkowska,,
- Department of Applied Mathematics
Other language title versionsMetody statystyczne badania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicznych
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No4
Pages85-94
Publication size in sheets0.5
Article number9
Keywords in Polishszereg hydrologiczny, trend monotoniczny, test statystyczny
Keywords in Englishhydrological series, monotonic trend, statistical test
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano metody statystyczne wykrywania deterministycznego, monotonicznego trendu w szeregach hydrologicznych: test t, test MannaKendalla wraz z poprawkami, estymator Theila-Sena wraz z testem opartym na metodzie bootstrap oraz metodę pre-whitening. Testy różniły się założeniami dotyczącymi autokorelacji i funkcji rozkładu badanych zmiennych. Niekiedy, jeśli założenia testów nie były spełnione, zastosowanie ich doprowadziło do sprzecznych wniosków. W przykładach zastosowano te testy do maksymalnych i minimalnych przepływów rocznych.
URL http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/12_4_85.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/110
Languageen angielski
File
Metody statystyczne badania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicznych 187,69 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2015-08-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?