Statistical methods for trend investigation in hydrological non-seasonal series

Agnieszka Rutkowska

Abstract

In the paper some methods for identification of the monotonic deterministic trend in hydrological time series were presented and discussed: the t-test, the Mann-Kendall test with corrections, the Theil-Sen estimator with the test based on bootstrap and the prewhitening method. The tests varied in assumptions on the existence of the serial correlation and the distribution of the variables in the series. Occasionally, when assumptions were not fulfilled, the tests led to contradictory conclusions. As examples, the applications to annual maximum and minimum flows were presented.
Autor Agnieszka Rutkowska (IŚiG / IŚiG-KZM)
Agnieszka Rutkowska
- Katedra Zastosowań Matematyki
Inne wersje tytułuMetody statystyczne badania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicznych
Tytuł czasopisma/seriiActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Rok wydania2013
Tom12
Nr4
Paginacja85-94
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Numer artykułu9
Słowa kluczowe w języku polskimszereg hydrologiczny, trend monotoniczny, test statystyczny
Słowa kluczowe w języku angielskimhydrological series, monotonic trend, statistical test
Streszczenie w języku polskimW artykule zaprezentowano metody statystyczne wykrywania deterministycznego, monotonicznego trendu w szeregach hydrologicznych: test t, test MannaKendalla wraz z poprawkami, estymator Theila-Sena wraz z testem opartym na metodzie bootstrap oraz metodę pre-whitening. Testy różniły się założeniami dotyczącymi autokorelacji i funkcji rozkładu badanych zmiennych. Niekiedy, jeśli założenia testów nie były spełnione, zastosowanie ich doprowadziło do sprzecznych wniosków. W przykładach zastosowano te testy do maksymalnych i minimalnych przepływów rocznych.
URL http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/12_4_85.pdf
Identyfikator wewnętrznyWIŚIG/2013/110
Języken angielski
Plik
Metody statystyczne badania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicznych 187,69 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2015-08-28)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?