Kierunki zmian struktury agrarnej województw według grup typologicznych (prognoza do roku 2020)

Jadwiga Bożek

Abstract

W pracy została przedstawiona prognoza struktury agrarnej województw do roku 2020 wg grup typologicznych. Prognozę wyznaczono metodą prognozowania struktur E. Nowaka na podstawie danych GUS. Następnie metodą klasyfikacji rozmytej dokonano grupowania województw, uzyskując w ten sposób przewidywany obraz zróżnicowania przestrzennego badanej struktury w roku 2020. Sporządzona prognoza przedstawia, jakie przeobrażenia w strukturze agrarnej województw nastąpią, jeżeli kierunek i tempo zmian, jakie występowały w latach 2002-2009 nie ulegną zmianie.
Author Jadwiga Bożek (FoAaE / DoSaE)
Jadwiga Bożek,,
- Department of Statistics and Econometrics
Journal seriesMetody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ISSN 2082-792X, e-ISSN 2543-8565, (B 8 pkt)
Issue year2012
Vol13
No1
Pages58-68
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktura agrarna województw, prognoza, grupy typologiczne
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?