Hodnocení vlastností porézní hadice v provozních podmínkách

Vladimír Mašán , Lukáš Vaštík , Jana Burgová , Jakub Sikora

Abstract

Irrigation systems have significantly developed due to the current climate and economic conditions and thus design new products that need to be tested in the field. Within the field’s conditions, two different variants of porous pipe used in horticulture were evaluated. Evaluated parameters were irrigation water dispensing, its uniformity within the line and time stability in the case of overground and underground variants of placement. Final results demonstrated unacceptability of this type of irrigation systems for the usage in horticulture. While increasing hose length by ten meters, distribution of irrigation water decreased by 26,95 %, in case of underground pipe by 5,62 %. In due season, after one vegetation, distribution of water decreased by 50 % in case of overground pipe and by 17 % in case of underground pipe. The uneven way of dispensing water is caused inter alia by pore clogging that cannot be eliminated due to the technical design of pipe. Due to this reasons, it cannot be recommended to use porous pipe in horticulture.
Author Vladimír Mašán
Vladimír Mašán,,
-
, Lukáš Vaštík
Lukáš Vaštík,,
-
, Jana Burgová
Jana Burgová,,
-
, Jakub Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Jakub Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsEvaluation of properties of porous pipe under field conditions
Journal seriesAgritech Science, ISSN , e-ISSN 1802-8942, (0 pkt)
Issue year2019
Vol13
No3
Pages1-5
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishporous pipe; drip irrigation; efficiency; soil; horticulture
Keywords in original languageporézní hadice; kapková závlaha; efektivita; půda; zahradnictví
Abstract in original languageZávlahové systémy prochází s ohledem na klimatické a ekonomické požadavky současnosti výrazným vývojem, který přináší i nové produkty, které je potřebné ověřit v rámci terénních zkoušek. V rámci polních podmínek se hodnotily dvě varianty uložení porézní hadice za účelem reálného využití v produkčním zahradnictví. Hodnotily se parametry výdeje závlahové vody, její rovnoměrnosti v rámci linie a stálosti v čase u nadzemní a podzemní varianty uložení. Výsledky pokusu prokázaly nevhodnost tohoto typu závlahové hadice pro využití v produkčním zahradnictví. Distribuce závlahové vody se při zvyšující se délce hadice snížila až o 26,95 %, u podpovrchové o 5,62 % na pouhých 10 m. Distribuce vody časem (po jedné vegetaci) se snížila u povrchové varianty až o 50,0 %, u podpovrchové o 17,0 %. Nerovnoměrný způsob dávkování vody je způsobený mimo jiné i zanášením pórů usazeninami, které nelze eliminovat proto, že jsou důsledkem technického provedení hadice. Z těchto důvodů nelze testovanou porézní hadici doporučit pro využití v produkčním zahradnictví.
URL http://www.agritech.cz/clanky/2019-3-2.pdf
Languagecs czeski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?