Measurement of return on capital employed in assessment of company’s condition

Sławomir Lisek , Lidia Luty , Monika Zioło

Abstract

The return on capital employed, as a financial ratio, is an important element of the assessment of the company’s condition. It shows the benefits gained by company shareholders against the invested capital. It constitutes the basic reason for investing in a particular enterprise. Thus, it is an important diagnostic variable in the construction of a synthetic indicator of the company’s financial standing. The aim of this article is to propose a universal, useful indicator of the profitability of capital which is fully relevant to the formulation of company condition assessment indicators. It is assumed that it should meet the following requirements: firstly, it should reflect the reality, rather than falsify it; and, secondly, it should refer to the return on the entire capital employed. The study has been conducted using the substantive analytical procedure as well as the empirical analysis based on ten companies listed on Warsaw Stock Exchange.
Author Sławomir Lisek (FoAaE / DoSnSP)
Sławomir Lisek,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Lidia Luty (FoAaE / DoSnSP)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Monika Zioło (FoAaE / DoSnSP)
Monika Zioło,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsPomiar zyskowności kapitałowej jako element oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Journal seriesZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, ISSN 1506-2635, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol46
No2
Pages55-67
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish rentowność kapitałowa, analiza finansowa, przedsiębiorstwo, miara syntetyczna
Keywords in Englishreturn on capital employed, financial analysis, enterprise, synthetic indicator
Abstract in PolishPomiar zyskowności kapitałowej przedsiębiorstwa jest ważnym elementem oceny jego kondycji. Odzwierciedla korzyści udziałowców firmy od jednostki zainwestowanego kapitału. Stanowi podstawową przesłankę do inwestowania w przedsiębiorstwo. Tym samym jest ważną zmienną diagnostyczną w konstrukcji syntetycznego miernika kondycji finansowej firm. Celem artykułu jest zaproponowanie uniwersalnego, użytecznego miernika zyskowności kapitałowej, w pełni przydatnego do konstruowania miary oceny kondycji przedsiębiorstw. Zakłada się, że powinien on spełniać następujące postulaty: po pierwsze, dawać prawdziwy obraz sytuacji, nie zafałszowywać go, a po drugie, odnosić się do rentowności całego zainwestowanego kapitału. W pracy zastosowano metodę analizy merytorycznej, a także analizę empiryczną na przykładzie ośmiu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
DOIDOI:10.25944/znmwse.2020.02.5567
URL https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/719
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Measurement of return on capital employed in assessment of company’s condition of 06-07-2020
418,39 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieMałopolska School of Economics in Tarnów with support of the Ministry of Science and Higher Education
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?