Jakość wody potoku Osielczyk w perspektywie budowy małego zbiornika retencyjnego

Tomasz Stachura

Abstract

The paper presents the results of water quality examination of stream Osielec, where contraction of small reservoir is planned. Test of biological (IO) and physicochemical (26) were made in 2010. The results indicate that the water in first class quality and may be used for human consumption and it is not threatened by eutrophication. Moreover, if the reservoir will be built, it could serve as a watering place.
Author Tomasz Stachura (FoEEaLS / DoLRaED)
Tomasz Stachura,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
Other language title versionsWater quality of Osielczyk stream in perspective of the construction of small reservoir
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No2
Pages111- 116
Publication size in sheets0.5
Article number12
Keywords in Polishjakość wody, potok Osielczyk, mała zlewnia, Program Małej Retencji
Keywords in Englishwater quality, Osielczyk stream, catchment
Abstract in PolishPraca przedstawia wyniki badań wskaźników jakości wody potoku Osielczyk, na którym planowana jest budowa małego zbiornika wodnego w ramach programu małej retencji województwa małopolskiego. Oznaczenia indykatorów biologicznych (wskaźnik okrzemkowy) oraz fizykochemicznych (26) zostały wykonane w 2010 r. Wyniki wskazują, że woda potoku zalicza się do I klasy jakości i może być przeznaczona do spożycia przez ludzi, nie jest także zagrożona eutrofizacją. Ponadto po ewentualnym wybudowaniu zbiornik mógłby pełnić rolę kąpieliska.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000020011100116.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/4
Languagepl polski
File
Jakość wody potoku Osielczyk w perspektywie budowy małego zbiornika retencyjnego 594,6 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2016-06-06)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?