Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches

Urszula Malaga-Toboła

Abstract

Development investment capacity of farms depend of their potential and scale of production and thus in revenue, which determines the scale of investments purchases. Most specialized farms have growth potential. Farmers take great interest in modernization and investing in new technologies, machinery and agricultural land, as confirmed by market analysis. Literature references offer information regarding the needs and investments opportunities of territorially diversified farms running conventional production, however the aim of the work is to determine the investment of possibilities of organic farms with various production branches. The research included 50 farms certified as ecological producers. In order to answer the question which type of business has the great development potential, the examined facilities were divided into branch groups
Author Urszula Malaga-Toboła (FoPaPE / IoAEaI)
Urszula Malaga-Toboła,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsMożliwości inwestycyjne w gospodarstwach ekologicznych o różnym kierunku produkcji
Journal seriesAgricultural Engineering, ISSN 2083-1587, e-ISSN 2449-5999, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No2
Pages25-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishOrganic farms, economic effectiveness, investments, production branch
Abstract in PolishZdolność gospodarstw rolniczych do inwestowania w rozwój zależy od potencjału produkcyjnego i skali produkcji, tym samym od uzyskiwanego dochodu, który decyduje o wielkości zakupów inwestycyjnych. Większość gospodarstw specjalistycznych jest potencjalnie rozwojowa i wykazuje duże zainteresowanie modernizacją i inwestowaniem w nowe technologie, park maszynowy oraz grunty rolne, co potwierdzają analizy rynku. W literaturze można znaleźć informacje na temat potrzeb i możliwości inwestycyjnych gospodarstw zróżnicowanych obszarowo, prowadzących konwencjonalną działalność produkcyjną, natomiast celem niniejszej pracy jest określenie możliwości inwestycyjnych gospodarstw ekologicznych, różniących się kierunkiem produkcji. Badaniami objęto 50 gospodarstw rolnych posiadających certyfikat potwierdzający ekologiczny charakter prowadzonej działalności. Chcąc odpowiedzieć na pytanie który rodzaj prowadzonej działalności ma największy potencjał rozwojowy, badane obiekty podzielono na grupy kierunkowe.
DOIDOI:10.1515/agriceng-2019-0013
URL https://content.sciendo.com/configurable/contentpage/journals$002fagriceng$002f23$002f2$002farticle-p25.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Investment Opportunities in Ecological Farms with Various Production Branches of 18-11-2019
369,35 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?