Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym

Renata Matysik-Pejas , Tomasz Wojewodzic

Abstract

Information plays an important role in the social and economic file therefore exit a need of adapting the structure and delivery channels of information for the recipient and senders of the information. The aim of the article is an assessment the effectiveness of the information flow between offices of administrative districts and their customers. Carried out examinations are pointing explicitly to very big meaning of the not-formalized way of information transmitting. For streamlining the information flow and getting the possibility of creating positive image of the administrative district as well, bigger involvement of the local-government is essential
Author Renata Matysik-Pejas (FoAaE / IoEEaM )
Renata Matysik-Pejas,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
, Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsRole of information flow channels in territorial marketing
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, [Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia], ISSN 1644-0757, e-ISSN 2450-047X, (B 9 pkt)
Issue year2009
Vol8
No3
Pages77-85
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInformacja, źródła informacji, marketing terytorialny
Keywords in EnglishInformation, sources of information, territorial marketing
Abstract in PolishWobec wzrastającej roli, jaką w życiu społecznym i gospodarczym odgrywa informacja, istnieje potrzeba dostosowania jej struktury i kanałów dystrybucji do potrzeb odbiorcy i nadawcy informacji. W opracowaniu podjęto próbę oceny skuteczności przepływu informacji pomiędzy urzędami gmin a ich potencjalnymi klientami. Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie na bardzo duże znaczenie informacji przekazywanej w sposób niesformalizowany. Dla usprawnienia przepływu informacji oraz uzyskania możliwości kreowania pozytywnego wizerunku gminy jako całości, niezbędne jest większe zaangażowanie samorządu w redagowaniu atrakcyjnych stron internetowych oraz docenienie znaczenia prasy lokalnej. Nieodzowne wydaje się również uwzględnienie w strukturze urzędu gminy komórek odpowiedzialnych za transfer informacji (biuro obsługi klienta, biuro promocji)
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*3 (2016-04-20)
Additional fields
Źródło punktacjihttps://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/ujednolicony_wykaz_2009.pdf
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?