Analiza programów pomocowych „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007–2013 w województwie małopolskim

Marcin Kobuszewski , Michał Cupiał

Abstract

The aim of this paper is to analyze target programs in the Rural Development Programme 2007–2013 of the European Union funds in the Malopolska Province. These programs aimed at the technical modernization of farms and stimulation of entrepreneurial activity of Malopolska farmers. Thanks to them beneficiaries implemented on their farms: investment in equipment, development of technical infrastructure. The primary objective of the investment was to improve safety of work and food production. Creation of micro-enterprises supported the development of the new workplaces in the rural areas in the functioning farms.
Author Marcin Kobuszewski (FoPaPE / IoAEaI)
Marcin Kobuszewski,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Michał Cupiał (FoPaPE / IoAEaI)
Michał Cupiał,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsAnalysis of aid programs “Modernization of agricultural holdings” and “Creation and development of micro-enterprises” under the rural development programme 2007–2013 in the Malopolska province
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages373-380
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPROW, modernizacja, mikroprzedsiębiorstwo
Keywords in EnglishRural Development Programme, modernization, micro-enterprise
Abstract in PolishCelem opracowania jest analiza programów skierowanych na obszary wiejskie w ramach PROW 2007–2013 z funduszy Unii Europejskiej (UE) w województwie małopolskim. Programy miały na celu m. in. modernizację techniczną gospodarstw i pobudzenie aktywności przedsiębiorczej małopolskich rolników. Dzięki nim beneficjenci realizowali w swoich gospodarstwach: inwestycje w sprzęt rolniczy, rozbudowę infrastruktury technicznej. Podstawowym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pracy i produkcji żywności. Tworzenie mikroprzedsiębiorstw wspomagało tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o prowadzone gospodarstwa.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/72
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?