Trace element concentration in soil of selected forests of Krakow City

Katarzyna Sołek-Podwika , Podwika Miłosz , Joanna Niemyska-Łukaszuk

Abstract

The aim of the paper was to evaluate the total content of cadmium, lead and chromium in the humus horizons of the forest and turf soils, rendzinas and mucky soils, located in the city of Krakow. In the examined soils; rendzinas and mucky soil, located in the south-western part of Krakow, the accumulation of these elements did not exceed limits considered as harmful. In the humus horizons of the examinated soils the anthropogenic accumulation of Cd and Pb which was estimated and confirmed by the calculated coefficient of accumulation. The accumulation coefficient was highier for mucky soils than for rendzinas.
Author Katarzyna Sołek-Podwika (FoAE / DoSSaSP)
Katarzyna Sołek-Podwika,,
- Department of Soil Science and Soil Protection
, Podwika Miłosz
Podwika Miłosz,,
-
, Joanna Niemyska-Łukaszuk (FoAE)
Joanna Niemyska-Łukaszuk,,
- Faculty of Agriculture - Economic
Other language title versionsZawartość pierwiastków śladowych w glebach wybranych lasów miasta Krakowa
Journal seriesEcological Chemistry and Engineering. A, ISSN 1898-6188, (B 11 pkt)
Issue year2013
Vol20
No2
Pages187-191
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpierwiastki śladowe, gleby zadarnione i leśne, miasto Kraków
Keywords in Englishtrace elements, turf and forest soils, the city of Krakow
Abstract in PolishCelem przedstawionych badań było określenie całkowitej zawartości kadmu, ołowiu i chromu w poziomach próchnicznych gleb leśnych i zadarnionych; rędzin i gleb murszowatych położonych na terenie miasta Krakowa. Badane gleby położone w południowo-zachodniej części miasta Krakowa zaliczono do obszarów, gdzie koncentracja wybranych pierwiastków śladowych nie przekraczała norm uważanych za szkodliwe. W poziomach próchnicznych badanych gleb stwierdzono antropogenne nagromadzenie Cd i Pb co potwierdziły obliczone współczynniki wzbogacenia, które były większe dla gleb murszowatych niż rędzin.
DOIDOI:10.2428/ecea.2013.20(02)019
URL http://tchie.uni.opole.pl/ece_a/A_20_2/Solek-Podwika-Trace_ECE_A_20(2).pdf
Internal identifierWRE/2013/142
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?