Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej systemu grzewczego opartego na pompach ciepła typu powietrze woda współpracującego z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Tomasz Szul , Stanisław Lis , Marcin Tomasik

Abstract

For an example of a residential building, an analysis of the cost-effectiveness of installing a solar installation, which will produce energy to cover living and heating needs, is presented. The calculations of power demand for heating and hot water preparation were made, the annual final energy consumption in the facility was calculated, the power was determined and the value of the annual energy production by the micro-installation of PV was estimated. The economic analysis consisted in calculating the values of assessment indicators such as SPBT, PBT, NPV and IRR.
Author Tomasz Szul (FoPaPE / DoEaAPA)
Tomasz Szul,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Stanisław Lis (FoPaPE / DoEaAPA)
Stanisław Lis,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
, Marcin Tomasik (FoPaPE / DoEaAPA)
Marcin Tomasik,,
- Department of Energy and Agricultural Process Automation
Other language title versionsAssessment of energy and economic efficiency of a heating system based on air-water heat pumps cooperating with photovoltaic micro installations
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No4
Pages94-97
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZużycie energii końcowej w budynku, pompy ciepła typu powietrze/woda, mikroinstalacja PV, program Prosument,
Keywords in EnglishFinal energy consumption in a building, air/water heat pumps, PV microinstallation, Prosumer program, economic analysis
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishDla przykładowego budynku mieszkalnego przedstawiono analizę opłacalności montażu instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała energię służącą do pokrycia potrzeb bytowych oraz grzewczych. Wykonano obliczenia zapotrzebowania na moc do ogrzewania i przygotowania c.w.u., obliczono roczne zużycie energii końcowej w obiekcie, dobrano moc oraz oszacowano wielkość rocznej produkcji energii przez mikroinstalację PV. Analiza ekonomiczna polegała na obliczeniu wartości wskaźników oceny takich jak SPBT, PBT, NPV oraz IRR.
DOIDOI:10.15199/48.2020.04.19
URL http://pe.org.pl/articles/2020/4/19.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?