Zastosowanie piołunu jako substytutu chmielu przy produkcji piwa

Jakub Ciaćma , Aneta Ciosek , Aleksander Poreda

Abstract

The study investigated the possibility of using wormwood as a substitute for hops in beer production. 6 variants of wort were prepared, differing by time when wormwood was added and its amount. Wort and beers were analyzed for pH value, color, amount of precipitates, attenuation degree, alcohol content and bitterness. We carried out sensory analysis to determine the aromatic profile of beers. The results show that we can successfully use wormwood as a substitute for the part of hops (with the appropriate doses), which significantly affects the aroma and taste of beer.
Author Jakub Ciaćma
Jakub Ciaćma,,
-
, Aneta Ciosek (FoFT / DoFTaTM)
Aneta Ciosek,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
, Aleksander Poreda (FoFT / DoFTaTM)
Aleksander Poreda,,
- Department of Fermentation Technology and Technical Microbiology
Other language title versionsUse of Wormwood as a Substitute for Hops in Beer Production
Journal seriesPrzemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. Fermentation, Fruits and Vegetable Industry, ISSN 0137-2645, (0 pkt)
Issue year2019
Vol1
No4
Pages41-43
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishbrowarnictwo, piołun, substytut chmielu, piwo
Keywords in Englishbrewing, wormwood, hop substitute, beer
Abstract in PolishW pracy badano możliwość wykorzystania liści bylicy piołun jako substytutu chmielu przy produkcji piwa. Przygotowano 6 wariantów brzeczek, różniących się dawką piołunu i czasem jego zadania. W otrzymanych brzeczkach i piwie zmierzono pH, barwę, ilość wytworzonych osadów gorących, stopień odfermentowania, zawartość alkoholu i goryczkę. Wykonano również analizę sensoryczną, w celu określenia profilu aromatycznego uwarzonych piw. Z wykonanych badań wynika, że z powodzeniem można wykorzystać bylicę piołun jako zamiennik części chmielu (z zachowaniem odpowiednich dawek), który wpływa znacząco na organoleptykę piwa
DOIDOI:10.15199/64.2019.4.6
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?