Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych

Zbigniew Kowalczyk

Abstract

The objective of the paper was to analyse technical investments in the selected agricultural farms within last five years. The research included both civil structures as well as technical equipment in 40 agricultural farms on the territory of Mazowieckie Voivodeship. The analysis was carried out with reference to the area of agricultural land of a farm and the size of commodity production. It was determined, inter alia, that technical investments in the investigated farms, were financed from many sources, but not all forms of financing concerned all types of investments. Besides, no significant relations between the area of agricultural land or the size of production and the financing source of technical invest ments was reported.
Author Zbigniew Kowalczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Zbigniew Kowalczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsLevel and forms of financing technical investments in the selected agricultural farms
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3(146)
Pages159-168
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtechniczne środki produkcji, powierzchnia użytków rolnych, produkcja towarowa
Keywords in Englishtechnical production means, area of agricultural land, commodity production
Abstract in PolishCelem pracy była analiza inwestycji technicznych w wybranych gospodar-stwach rolniczych w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zakresem badań objęte zostały zarównoobiekty budowlane, jak i sprzęt techniczny w 40gospodarstwach rolniczych na terenie województwa mazowieckiego. Analizy dokonano w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz wielkości produkcji towarowej.Stwierdzono m. in., że inwestycje tech-niczne w objętych badaniami gospodarstwach finansowane były z wielu różnych źródeł, przy czym nie wszystkie formy finansowania dotyczyły wszystkich rodzajów inwestycji. Poza tymstwierdzono brak istotnych zależności pomidzy powierzchnią użytków rolnych lub wielko-ścią produkcji a źródłem finansowania inwestycji technicznych.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR(146)_3446_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/52
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?