Mykotoksyny- realne zagrożenie

Orina Surma , Janusz Kwieciński , Artur Rewekant , Dominika Plust , Barbara Czerniejewska-Surma , Piotr Zapletal , Przemysław Czerniejewski , Wawrzyniec Wawrzyniak

Abstract

Mycotoxins are metabolites of microscopic fungi, called filamentous fungi or molds that grow on different substrates. These compounds are considered to be of biological origin. They are toxic to humans, animals and plants, but not to the microorganism that forms them. At present, about 500 different types of toxins produced by these molds are known. The most important, due to the frequency of occurrence and the possibility of poisoning are: aflatoxins, ochratoxin and zearalenone, trichothecenes and patulin
Autor Orina Surma
Orina Surma
-
, Janusz Kwieciński
Janusz Kwieciński
-
, Artur Rewekant
Artur Rewekant
-
, Dominika Plust
Dominika Plust
-
, Barbara Czerniejewska-Surma
Barbara Czerniejewska-Surma
-
, Piotr Zapletal (HBZ / HBZ-INZ)
Piotr Zapletal
- Instytut Nauk o Zwierzętach
, Przemysław Czerniejewski
Przemysław Czerniejewski
-
, Wawrzyniec Wawrzyniak
Wawrzyniec Wawrzyniak
-
Inne wersje tytułuMycotixins real threat
Paginacja94-106
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Książka Wawrzyniak Wawrzyniec, Zaborowski Tadeusz (red.): Ekologia pogranicza : antropogenizm pograniczy : monografia, 2019, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wielkopolskim, ISBN 978-83-64249-07-2, 191 s.
Słowa kluczowe w języku polskimMykotoksyny, zatrucia, występowanie
Słowa kluczowe w języku angielskimMycotoxins, intoxication, occurrence
Streszczenie w języku polskimMykotoksyny są metabolitami mikroskopijnych grzybów, zwanych nitkowymi lub pleśniami, które rosną na różnych podłożach. Związki te zaliczamy do zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego. Są one toksyczne dla człowieka, zwierząt i roślin, lecz nie dla tworzącego je drobnoustroju. W chwili obecnej znanych jest około 500 różnych rodzajów toksyn produkowanych przez te pleśnie. Największe znaczenie, ze względu na częstotliwość występowania i możliwość spowodowania zatruć maja: aflatoksyny, ochratoksyna oraz zearalenon, trichoteceny i patulina
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?