Mykotoksyny- realne zagrożenie

Orina Surma , Janusz Kwieciński , Artur Rewekant , Dominika Plust , Barbara Czerniejewska-Surma , Piotr Zapletal , Przemysław Czerniejewski , Wawrzyniec Wawrzyniak

Abstract

Mycotoxins are metabolites of microscopic fungi, called filamentous fungi or molds that grow on different substrates. These compounds are considered to be of biological origin. They are toxic to humans, animals and plants, but not to the microorganism that forms them. At present, about 500 different types of toxins produced by these molds are known. The most important, due to the frequency of occurrence and the possibility of poisoning are: aflatoxins, ochratoxin and zearalenone, trichothecenes and patulin
Author Orina Surma
Orina Surma,,
-
, Janusz Kwieciński
Janusz Kwieciński,,
-
, Artur Rewekant
Artur Rewekant,,
-
, Dominika Plust
Dominika Plust,,
-
, Barbara Czerniejewska-Surma
Barbara Czerniejewska-Surma,,
-
, Piotr Zapletal (FoAS / IoAS)
Piotr Zapletal,,
- Institute of Animal Science
, Przemysław Czerniejewski
Przemysław Czerniejewski,,
-
, Wawrzyniec Wawrzyniak
Wawrzyniec Wawrzyniak,,
-
Other language title versionsMycotixins real threat
Pages94-106
Publication size in sheets0.6
Book Wawrzyniak Wawrzyniec, Zaborowski Tadeusz (eds.): Ekologia pogranicza : antropogenizm pograniczy : monografia, 2019, Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych w Gorzowie Wielkopolskim, ISBN 978-83-64249-07-2, 191 p.
Keywords in PolishMykotoksyny, zatrucia, występowanie
Keywords in EnglishMycotoxins, intoxication, occurrence
Abstract in PolishMykotoksyny są metabolitami mikroskopijnych grzybów, zwanych nitkowymi lub pleśniami, które rosną na różnych podłożach. Związki te zaliczamy do zanieczyszczeń pochodzenia biologicznego. Są one toksyczne dla człowieka, zwierząt i roślin, lecz nie dla tworzącego je drobnoustroju. W chwili obecnej znanych jest około 500 różnych rodzajów toksyn produkowanych przez te pleśnie. Największe znaczenie, ze względu na częstotliwość występowania i możliwość spowodowania zatruć maja: aflatoksyny, ochratoksyna oraz zearalenon, trichoteceny i patulina
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?