Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji przyłączy elektroenergetycznych w wybranych obiektach aglomeracji wiejskiej

Zbigniew Kowalczyk

Abstract

The paper presents a detailed analysis of the construction of power connections in selected facilities in rural areas. The scope of work covered two types of connections, namely: underground (cable) and overhead. An analysis of labor input and construction costs of connections in terms of their size and structure was carried out. Based on the statistical analysis, the relationship between the length of the connection and the labor intensity and costs of its implementation was determined.
Author Zbigniew Kowalczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Zbigniew Kowalczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsTechnical and economic analysis of the implementation of power connections in selected rural agglomeration facilities
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No12
Pages1-4
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzyłącze elektroenergetyczne kablowe oraz nadziemne, nakłady pracy, koszty
Keywords in Englishcable and overhead power connection, labor input, costs
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW pracy przedstawiono szczegółową analizę budowy przyłączy elektroenergetycznych w wybranych obiektach na terenach wiejskich. Zakresem pracy objęto dwa typy przyłączy, a mianowicie: podziemne (kablowe) i napowietrzne. Dokonano analizy nakładów pracy oraz kosztów budowy przyłączy w aspekcie ich wielkości i struktury. Na podstawie analizy statystycznej określono zależności pomiędzy długością przyłącza, a pracochłonnością oraz kosztami jego realizacji.
DOIDOI:10.15199/48.2019.12.33
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-123715-analiza-techniczno-ekonomiczna-realizacji-przy%C5%82%C4%85czy-elektroenergetycznych-w-wybranych-obiektach-aglomeracji-wiejskiej-przeglad-elektrotechniczny-2019-12.html
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?