Istotność cech sensorycznych owoców kilku odmian gruszy dla konsumentów w wybranych rejonach

Ewa Dziedzic , Jan Błaszczyk , Monika Bieniasz , Beata Ochał

Abstract

During the “Researches Night” in years 2010 and 2011 and during the “Pear Feast” in 2011 the sensory evaluation of seven pear cultivars was carried out. Respondents evaluated the size, shape, color and taste of the fruit. The 5-point scale was used to evaluate the characteristics of the fruits. Respondents answered to questions about gender, education, place of residence and place of the fruit purchase. Respondent women in Krakow and rural residents better evaluated ‘Conference’ cultivar in comparison to ‘Carola’ cv. However, cv. ‘General Leclerc’ obtained the highest overall estimation in Boguchwala. It was found that the main places of pears purchase by the respondents are marketplaces.
Author Ewa Dziedzic (FoH / DoPaAp)
Ewa Dziedzic,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Jan Błaszczyk (FoH / DoPaAp)
Jan Błaszczyk,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Monika Bieniasz (FoH / DoPaAp)
Monika Bieniasz,,
- Department of Pomology and Apiculture
, Beata Ochał (FoH / DoPaAp)
Beata Ochał,,
- Department of Pomology and Apiculture
Other language title versionsThe significance of the sensory fruit characteristics of several pear cultivars for consumers in chosen localization
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No19
Pages279-288
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgruszki, owoce, preferencje sensoryczne
Keywords in Englishpears, fruits, sensory preferences
Abstract in PolishW latach 2010 i 2011 w Krakowie podczas „Nocy Naukowców” oraz w roku 2011 w Boguchwale w czasie „Święta Gruszy” przeprowadzono ocenę sensoryczną owoców siedmiu odmian gruszy. Ankietowani oceniali: wielkość, kształt, barwę skórki oraz smak owoców. Do oceny wymienionych cech wykorzystano 5-cio punktową skalę. Respondenci udzielali także odpowiedzi na pytania dotyczące: płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz miejsca zaopatrywania się w owoce. Ankietowane w Krakowie kobiety oraz mieszkańcy wsi lepiej ocenili odmianę Konferencja w porównaniu z odmianą ‘Carola’. Natomiast w Boguchwale najwyższą u respondentów ocenę ogólną uzyskiwała z reguły odmiana ‘General Leclerc’. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi stwierdzono również, że głównym miejscem zakupu gruszek przez ankietowanych są place handlowe.
URL http://www.episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/87
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieJan Błaszczyk, Monika Bieniasz, Beata Ochał.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?