Ujęcia i wody podziemne wykorzystywane dla zaopatrzenia miasta Nowy Targ

Aleksandra Nowobilska-Luberda , Elwira Nowobilska , Stefan Satora

Abstract

The research concerns the characteristics of intakes and underground water taken with their aid from the quaternary level for the city of Nowy Targ. Nowy Targ utilized surface waters in the past, but due to their insufficient quality, it has begun to exploit underground waters to cover the demand for drinking water for people. This study presents an evaluation of water quality prepared based on test results from 2007.
Author Aleksandra Nowobilska-Luberda (UAK)
Aleksandra Nowobilska-Luberda,,
- University of Agriculture in Krakow
, Elwira Nowobilska (UAK)
Elwira Nowobilska,,
- University of Agriculture in Krakow
, Stefan Satora (FoEEaLS / DoSEaWM)
Stefan Satora,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsIntakes and underground waters used for supplying the city of Nowy Targ
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No3
Pages81-91
Publication size in sheets0.5
Article number9
Keywords in Polishujęcia wód podziemnych, woda do spożycia, wskaźniki jakości wody
Keywords in Englishunderground water intakes, drinking water, water quality index
Abstract in PolishPraca poświęcona jest charakterystyce ujęć oraz pozyskiwanych poprzez nie z poziomu czwartorzędowego wód podziemnych dla miasta Nowy Targ. Nowy Targ w przeszłości korzystał z wód powierzchniowych, ale ze względu na niedostateczną jakość tych wód zaczął dla pokrycia zapotrzebowania na wodę do spożycia przez ludzi eksploatować wody podziemne. W opracowaniu przedstawiono ocenę jakości tych wód sporządzoną na podstawie wyników badań z 2007 roku.
Languagepl polski
File
Ujęcia i wody podziemne wykorzystywane dla zaopatrzenia miasta Nowy Targ 421,38 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-08-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?