Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010

Łukasz Satoła

Abstract

Tax policy is one of the most important municipa lities of activities related to the acquisition own incomes permitting the financing of local governme nt statutory duties. In times of crisis, the importance of fiscal policy increases because of th e limited possibilities to create other sources of income. Aim of this paper is to assess the divers ity of tax policy conducted by municipalities in property tax rates. The results indi cate a wide variation used by m unicipalities prope rty tax rates. There were no significant differences in tax polic y conducted in a period of dynamic growth and economic crisis.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / DoMaMiA)
Łukasz Satoła,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
Other language title versionsProperty tax policy in the municipalities of Malopolska Region in 2007-2010
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ISSN 2081-3430, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol58
No9
Pages425-434
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet, finanse samorządów, gmina, podatek od nieruchomości, polityka podatkowa
Keywords in Englishbudget, community, property tax, self-government finance, tax policy
Abstract in PolishPolityka podatkowa gmin należy do najistotniejszych działań w zakresie pozyskiwania dochodów własnych umożliwiających finansowanie ustawowych zadań samorządu. W dobie kryzysu znaczenie właściwie prowadzonej polityki podatkowej wzrasta z uwagi na ograniczone możliwości kreowania innych źródeł dochodu. Celem artykułu jest ocena zróżnicowania polityki podatkowej gmin w zakresie stosowanych przez nie stawek podatku od nieruchomości. Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie stosowanych przez gminy stawek podatku od nieruchomości. Nie widać natomiast istotnych różnic w prowadzonej polityce podatkowej w okresie dynamicznego wzrostu gospodar czego i kryzysu ekonomicznego.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T9_nr58.pdf
Internal identifierWRE/2013/222
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?