Zależność pomiędzy znaczeniem kulturowym i gospodarskim koni, a zmianami w ich pogłowiu w latach 2000–2011

Katarzyna Olczak

Abstract

In Poland, the state of horse population in 2011 was only 46% compared to 2000. It was the result of modernization at agricultural farms, where the importance of horses decreased. What is more, the lack of support from the state to the stallion depots, which guaranteed high breeding value of stallions and had high cultural value. Furthermore, if horses population will keep decreasing it may lead to insolvency of small farms and agritourism farms. The growing interest in horsemanship, sport horse riding,union programs that support extensive production may stop decreasing of horses population and improve exploitation of grasslands. The aim of the study was to illustrate the decline in the populations of horses in Poland and to determine the relationship of these changes to farming.
Author Katarzyna Olczak (DoAS / DoSaSRB)
Katarzyna Olczak,,
- Department of Swine and Small Ruminant Breeding
Other language title versionsDependance between the cultural and economical meaning of horses farm and change population of horses in the years 2000–2011
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No18
Pages55-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonie, pogłowie, gospodarka rolna, hodowla koni
Keywords in Englishhorses, population, agriculture, horse breeding
Abstract in PolishW Polsce pogłowie koni w roku 2011 wynosił zaledwie 46% stanu z roku 2000. Spowodowane to było zmniejszeniem znaczenia koni w rolnictwie oraz brakiem wsparcia ze strony państwa w celu utrzymywania stad ogierów, które gwarantowały wysoką wartość hodowlaną ogierów oraz posiadały niemałe znaczenie kulturowe. Dalszy spadek pogłowia koni może prowadzić do upadku małych gospodarstw rolnych i/lub agroturystycznych.Nadzieją, na zatrzymanie tego procesu jest coraz większe zainteresowanie jeździectwem oraz wprowadzenie dopłat do gospodarstw ekstensywnych.Konie są idealnymi zwierzętami, które łatwo utrzymuje się na trwałych zielonych użytkach rolnych, co może zatrzymać proces powstawania coraz większej ilości nieużytków. Celem badań było zobrazowanie tendencji spadkowej pogłowia koni na terenie Polski i określenie zależności tych zmian z gospodarką rolną.
Internal identifierWHiBZ/2013/30
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 4.0, 27-05-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 27-05-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
OświadczenieK. Olczak
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?