Od komórki do rośliny - rola badań cytologiczno-anatomicznych w produkcji ogrodniczej

Anna Pindel , Barbara Nowak , Zbigniew Gajewski , Ewa Hanus-Fajerska , Teresa Cybularz-Urban , Ewa Sitek

Abstract

The paper presents the studies carried out at the Department of Botany and Plant Physiology of University of Agriculture in Kraków on plant species important either at the term of utility or the need to preserve plant biodiversity. The researches are performed at various levels of plant organization – from cell, through tissue, and finally whole organs. The efficiency of propagation methods at each of these stages are elaborated, particularly using micropropagation techniques, as an alternative to traditional propagation. At the level of unicellular explants (protoplasts), the disturbance in cell division or process of organogenesis could be explained. The effectiveness of the elaborated protocols, expressed as reproduction yield is compared, as well as a quality of micropropagated plant material, i.e. the structure of leaf photosynthetic tissue. In vitro culture can be also applied to obtain virus-free material, and the pathogen elimination is verified on submicroscopic level (electron microscopy).
Author Anna Pindel (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Anna Pindel,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Barbara Nowak (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Barbara Nowak,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Zbigniew Gajewski (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Zbigniew Gajewski,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Ewa Hanus-Fajerska (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Hanus-Fajerska,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Teresa Cybularz-Urban (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Teresa Cybularz-Urban,,
- Department of Botany and Plant Physiology
, Ewa Sitek (FoBaH / IoPBaB / DoBaPP)
Ewa Sitek,,
- Department of Botany and Plant Physiology
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No20
Pages163-176
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbudowa anatomiczna, mikrorozmnażanie, procesy generatywne, protoplast, ściana komórkowa, wirusy
Keywords in Englishanatomical structure, cell wall, generative processes, micropropagation, protoplast, viruses
Abstract in PolishPrzedstawiono badania prowadzone w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczące roślin ważnych pod względem użytkowym lub z uwagi na konieczność zachowania bioróżnorodności. Doświadczenia prowadzone są na różnych poziomach organizacyjnych rośliny – od komórkowego, przez tkankowy, po organowy. Na każdym z tych etapów próbuje się opracować wydajne metody namnażania, zwłaszcza wykorzystując, alternatywną do klasycznej, metodę mikrorozmnażania. W metodzie tej wykorzystuje się już jednokomórkowe eksplantaty (protoplasty) próbując wyjaśnić np. zaburzenia na etapie podziałów komórkowych, czy organogenezy. Porównuje się nie tylko skuteczność obu metod pod względem wydajności rozmnażania, ale również jakości materiału roślinnego np. budowy układu fotosyntetycznego liścia.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_1.pdf
Internal identifierWBIO/2013/48
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?