Problematyka pozyskiwania i przetwarzania danych fotogrametrycznych i z naziemnego skaningu laserowego na potrzeby tworzenia portali edukacyjnych i wirtualnych muzeów na przykładzie Katedry Wawelskiej

Bartosz Mitka , Paweł Szelest

Abstract

This paper presents the issues related to the acquisition and processing of terrestrial photogrammetry and laser scanning for building educational portals and virtual museums. Discusses the specific requirements of measurement technology and data processing for all kinds of objects, ranging from architecture though sculpture and architectural detail on the fabric and individual museum exhibits. Educational portals and virtual museums require a modern, high-quality visuals (3D models, virtual tours, animations, etc.) supplemented by descriptive content or audio commentary. Source for obtaining such materials are mostly terrestrial laser scanning and photogrammetry as technologies that provide complete information about the presented geometric objects. However, the performance requirements of web services impose severe restrictions on the presented content. It is necessary to use optimization geometry process to streamline the way of its presentation. Equally important problem concerns the selection of appropriate technology and process measurements data processing presented for each type of objects. Only skillful selection of measuring equipment and data processing tool effectively ensure the achievement of a satisfactory and result. Both terrestrial laser scanning technology and digital close range photogrammetry has its strengths which should be used but also the limitations that must be taken into account in this kind of work. The key is choosing the right scanner for both the measured object and terrain such as pixel size in the performance of this photos.
Author Bartosz Mitka (FoEEaLS / DoAGCaP)
Bartosz Mitka,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Paweł Szelest
Paweł Szelest,,
-
Other language title versionsIssue of data acquisition and processing using short range photogrammetry and terrestrial laser scanning for educational portals and virtual museums based on Wawel Cathedral
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, [2391-9477], (B 7 pkt)
Issue year2013
No25
Pages107-115
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish Skanowanie laserowe, przetwarzanie danych, wirtualne muzea, portale edukacyjne
Keywords in Englishlaser scanning, data processing, virtual museum
Abstract in PolishArtykuł prezentuje problematykę związaną z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych fotogrametrycznych i z naziemnego skaningu laserowego na potrzeby tworzenia portali edukacyjnych i wirtualnych muzeów. Omówione zostały specyficzne wymagania, technologie pomiaru i przetwarzania danych dla różnego rodzaju obiektów, począwszy od architektury poprzez rzeźbę i detal architektoniczny po tkaniny i pojedyncze eksponaty muzealne. Portale edukacyjne i wirtualne muzea wymagają nowoczesnych, wysokiej jakości materiałów wizualnych (modele 3D, wirtualne wycieczki, animacje, itp..) uzupełnionych o treści opisowe lub komentarz audio. Źródłem pozyskiwania takich materiałów są najczęściej naziemny skaning laserowy i fotogrametria jako technologie które dostarczają kompletnej informacji geometrycznej o prezentowanych obiektach. Jednakże wymogi wydajnościowe serwisów internetowych nakładają poważne ograniczenia na prezentowane treści. Wymusza to, dla każdego rodzaju obiektów, zastosowania procesów optymalizacji geometrii i dostosowania sposobu jej prezentacji. Równie ważny problem dotyczy doboru odpowiedniej technologii pomiarowej i procesu obróbki danych dla każdego rodzaju prezentowanych obiektów. Tylko umiejętny dobór urządzeń pomiarowych i efektywne narzędzia przetwarzania danych zapewniają uzyskanie zadowalającego rezultatu końcowego. Zarówno technologia naziemnego skaningu laserowego jak i cyfrowa fotogrametria naziemna posiadają swoje atutu które należy odpowiednio wykorzystać ale również ograniczenia które musza być brane pod uwagę przy tego rodzaju pracach. Kluczowy jest zarówno dobór odpowiedniego skanera dla mierzonego obiektu, jak i np. rozmiar terenowy piksela przy wykonywaniu zdjęć.
Internal identifierWIŚIG/2013/224
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?