Porównanie metod wyceny zasobów drzewnych na przykładzie drzewostanów sosnowych

Robert Zygmunt

Abstract

The work concerns the comparison of pine forest stand valuation using various valuation methods and techniques. The value of tree stands was calculated using the method of estimate of non-stock trees on the trunk, using the local tariff of values constructed on the basis of data contained in the SILP database and using tree stands value tables from 2002 and 2013, used in practice by property appraisers. The results of the valuation obtained by means of individual methods were compared with the benchmark value, for which the method of a shortage estimation was adopted. On this basis, the methods of forest stand valuation were grouped in terms of the size of errors with which their value was determined and their advantages and disadvantages were characterized. The work was summarized with conclusions regarding the evaluation of the directions of development of valuation methods and techniques.
Autor Robert Zygmunt (WL / L-IZZL / IZZL - ZULGiEL)
Robert Zygmunt
- IZZL - ZAKŁAD URZĄDZANIA LASU, GEOMATYKI i EKONOMIKI LEŚNICTWA
Inne wersje tytułuComparison of methods of valuation of wood resources on the example of pine stands.
Paginacja59-69
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Rącka Izabela (red.): Nieruchomości w przestrzeni 5 - Tom 1 - Wycena nieruchomości, vol. 1, 2019, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-256-6, 190 s.
Słowa kluczowe w języku polskimwartość lasu, wycena drzewostanów, taryfa wartości zasobów drzewnych
Słowa kluczowe w języku angielskimstand valuation, calculating the value monetary of timber, valuation of timber, value of the growing stock
Streszczenie w języku polskimPraca dotyczy porównania wyników wyceny drzewostanów sosnowych różnymi metodami i technikami wyceny. Wartość drzewostanów obliczono metodą szacunku brakarskiego drzew na pniu, metodą lokalnej taryfy wartości skonstruowanej w oparciu o dane zawarte w bazie danych SILP oraz stosując tablice wskaźników wartości drzewostanów z 2002 i 2013r, wykorzystywane w praktyce przez rzeczoznawców majątkowych. Wyniki wyceny uzyskane za pomocą poszczególnych metod porównano z wartością wzorcową, za którą przyjęto metodę szacunku brakarskiego. Na tej podstawie pogrupowano metody wyceny drzewostanów pod względem wielkości błędów z jakimi określono ich wartość oraz scharakteryzowano ich wady i zalety. Pracę podsumowano wnioskami dotyczącymi oceny kierunków rozwoju metod i technik wyceny
Językpl polski
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?