Target costing in procedures for participatory budgeting at local government units (LGUS)

Artur Kożuch , Janusz Sasak , Kamilla Noworól

Abstract

Modern concepts of the management of Local Government Units in Poland suggest that in order to improve their efficiency, local communities need to become actively involved with such activities as taking decisions about the allocation of resources and choosing the needs which will be satisfied within particular budgets. One of the most important tools in this area is participatory budgeting supported by target costing. This principle forms the basis for an assessment of the suitability of target costing for decision processes connected with the creation of Local Government Unit financial plans. These reflections lead to the conclusion that target costing proves useful for the improvement of budget preparation and execution processes. Moreover, the main advantages of target costing are both operating procedures and taking stakeholders' needs into consideration when calculating the costs of the services provided
Author Artur Kożuch (FoAE / IoEcoSoc)
Artur Kożuch,,
- Institute of Economic and Social
, Janusz Sasak
Janusz Sasak,,
-
, Kamilla Noworól
Kamilla Noworól,,
-
Pages215-227
Publication size in sheets0.5
Book Spanulescu Ion (eds.): Proceedings of the international conference ENEC-2013, 2013
Keywords in Englishtarget costing, participatory budgeting
Abstract in PolishAktualne koncepcje zarządzania JST w Polsce sugerują, że poprawa ich sprawności wymaga aktywizacji społeczności lokalnych, w szczególności w decydowaniu o kierunkach alokacji zasobów oraz wyboru potrzeb zaspokajanych w ramach budżetów w poszczególnych latach. Jednym z najważniejszych instrumentów jest w tym obszarze budżet partycypacyjny, wspierany przez rachunek kosztów docelowych. Założenie to jest podstawą dokonanej w opracowaniu oceny przydatności tego rachunku w procesach decyzyjnych związanych z tworzeniem planu finansowego JST. Przeprowadzone rozważania potwierdziły przydatność rachunku kosztów docelowych w usprawnianiu procesu tworzenia i wykonania budżetu. Uznano również, że jego zasadniczym atutem są w tym obszarze w szczególności zarówno procedury postępowania, jak i wykorzystywanie potrzeb interesariuszy w procesie planowania kosztów świadczonych usług
URL http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=b11eeff8-ec36-41a5-b32e-5cd331c40776%40sessionmgr4010&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=98924845&db=bsu
Internal identifierWRE/2013/275
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 27-07-2017, BookChapterNotSeriesMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?