Posusz, złomy, wywroty jako elementy planowania i pozyskania w nadleśnictwie Krasnystaw w latach 2006–2015

Leszek Bujoczek , Aleksandra Szewczyk , Robert Zygmunt , Małgorzata Bujoczek , Stanisław Zięba , Jan Banaś , Anna Kożuch

Abstract

Incidental fellings are harvesting treatments performed in the process of removing snapped and uprooted trees and snags. The paper analyzes data from the Krasnystaw Forest District (Lublin State Forests Regional Directorate) for the years 2006–2015. Planned and implemented incidental fellings were compared, and the results were sorted by tree species, timber class, and harvesting time (by quarter). Incidental timber harvesting accounted for 0.8 to 19.2% of overall timber harvested (on average 8.1%). As many as 19 tree species were harvested. Timber harvesting was conducted as part of incidental final felling, incidental late thinning, and incidental early thinning. Pine and oak amounted to as much as 57% and 21% of the total timber volume. Medium-sized timber (with an upper diameter of 5 cm to 24 cm without bark) accounted for 3/4 of the total, with the rest being large-sized timber, mostly sawmill-grade of the lowest quality. Gradual transformation of tree stands to adjust the species composition to the site should reduce the magnitude of incidental fellings in the future. In addition, some dead trees, snags, and uprooted trees could be left for natural decomposition.
Author Leszek Bujoczek (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Leszek Bujoczek,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Aleksandra Szewczyk - LP NK (LP Nadleśnictwo Krasnystaw)
Aleksandra Szewczyk,,
-
, Robert Zygmunt (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Robert Zygmunt,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Małgorzata Bujoczek (FoF / IoEaS / DBL)
Małgorzata Bujoczek,,
- DEPOSIT BIOGENIC DEPARTMENT
, Stanisław Zięba (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Stanisław Zięba,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Jan Banaś (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Jan Banaś,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Anna Kożuch (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Anna Kożuch,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
Other language title versionsSnags, snapped and uprooted trees as elements of planning and harvesting in the Krasnystaw Forest District in the years 2006–2015
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, ISSN 1644-0722, e-ISSN 2450-7997, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol2
No18
Pages83-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcięcia przygodne przedrębne, cięcia przygodne rębne, urządzanie lasu, czynniki abiotyczne, czynniki biotyczne, wiatrołomy
Keywords in EnglishIncidental felling; forest management plan, disturbances, abiotic factors, biotic factors, wind-broken tree
Keywords in original languagecięcia przygodne przedrębne, cięcia przygodne rębne, urządzanie lasu, czynniki abiotyczne, czynniki biotyczne, wiatrołomy
Abstract in PolishCięcia przygodne są związane z pozyskiwaniem drewna w ramach uprzątania złomów i wywrotów oraz wydzielającego się posuszu. W pracy przeanalizowano dane dotyczące nadleśnictwa Krasnystaw (RDLP Lublin) z lat 2006–2015. Porównano planowane i wykonywane wielkości cięć przygodnych, przygotowano zestawienia według gatunków, sortymentów oraz terminów pozyskania z uwzględnieniem kwartałów. Użytki przygodne stanowiły od 0,8% do 19,2% łącznego pozyskania drewna w nadleśnictwie, średnio 8,1%. Wykazano pozyskanie drewna 19 taksonów. Drewno było pozyskiwane w ramach trzech grup czynności: przygodne rębne, przygodne w trzebieżach późnych i przygodne w trzebieżach wczesnych. Najwięcej użytkowano sosny i dębu, odpowiednio 57% i 21% miąższości. Drewno średnio wymiarowe stanowiło 3/4 pozyskanej miąższości, resztę drewno wielkowymiarowe, głównie tartaczne najniższej jakości. Stopniowa przebudowa drzewostanów, dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk powinno obniżyć w przyszłości wielkość cięć przygodnych. Należy także rozważyć pozostawienie części występujących posuszów, wywrotów i złomów drzew do naturalnej dekompozycji.
Abstract in original languageCięcia przygodne są związane z pozyskiwaniem drewna w ramach uprzątania złomów i wywrotów oraz wydzielającego się posuszu. W pracy przeanalizowano dane dotyczące nadleśnictwa Krasnystaw (RDLP Lublin) z lat 2006–2015. Porównano planowane i wykonywane wielkości cięć przygodnych, przygotowano zestawienia według gatunków, sortymentów oraz terminów pozyskania z uwzględnieniem kwartałów. Użytki przygodne stanowiły od 0,8% do 19,2% łącznego pozyskania drewna w nadleśnictwie, średnio 8,1%. Wykazano pozyskanie drewna 19 taksonów. Drewno było pozyskiwane w ramach trzech grup czynności: przygodne rębne, przygodne w trzebieżach późnych i przygodne w trzebieżach wczesnych. Najwięcej użytkowano sosny i dębu, odpowiednio 57% i 21% miąższości. Drewno średnio wymiarowe stanowiło 3/4 pozyskanej miąższości, resztę drewno wielkowymiarowe, głównie tartaczne najniższej jakości. Stopniowa przebudowa drzewostanów, dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk powinno obniżyć w przyszłości wielkość cięć przygodnych. Należy także rozważyć pozostawienie części występujących posuszów, wywrotów i złomów drzew do naturalnej dekompozycji.
DOIDOI:10.17306/J.AFW.2019.2.9
URL https://www.forestry.actapol.net/pub/9_2_2019.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność statutową.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?