Zastosowanie aplikacji interaktywnych w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie roślinności brzegowej zbiornika Bonar, gmina Czernichów

Karol Król , Dawid Bedla

Abstract

Protection of the environment is manifested not only in the specific legal actions or investigations but also in the field of education. Environment can be protected indirectly, by developing attitudes, awareness and responsibility towards environment. Tools that can be used to popularize research on local scale are the techniques and software which enable the construction of interactive applications. Their publishing via the Internet may affect the growth of environmental awareness of local communities and their interest in environmental issues of the neighbourhood. The paper shows some of the tools and programming techniques that have been used for the preparation of interactive web applications. The application presents content related to the characteristics of the water environment Bonar in Czernichow community. The feature focuses on the presentation of the reservoir shoreline vegetation zones.
Author Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Dawid Bedla (FoEEaLS / DoECaAP)
Dawid Bedla,,
- Department of Ecology, Climatology and Air Protection
Other language title versionsThe use of interactive applications in environmental protection and development on the example of coastal vegetation tank Bonar in Czernichów community
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No4
Pages5-14
Publication size in sheets0.5
Article number1
Keywords in Polishochrona i kształtowanie środowiska, aplikacje interaktywne
Keywords in Englishprotection and development of environment, interactive applications
Abstract in PolishOchrona środowiska przejawia się nie tylko w konkretnych działaniach legislacyjnych czy terenowych, ale również na polu działań edukacyjnych. Środowisko przyrodnicze można chronić pośrednio, poprzez kształtowanie zachowań proekologicznych, świadomości oraz odpowiedzialności. Narzędziami, jakie można wykorzystać do upowszechniania prac badawczych dotyczących lokalnych zagadnień środowiskowych, są techniki i oprogramowanie komputerowe pozwalające konstruować aplikacje interaktywne. Ich upublicznianie za pomocą Internetu wpływać może na wzrost świadomości ekologicznej i zainteresowanie społeczności lokalnych sprawami środowiska z ich najbliższej okolicy. W pracy przestawiono wybrane narzędzia oraz techniki programistyczne, które zostały wykorzystane do przygotowania interaktywnej aplikacji internetowej. Aplikacja prezentuje treści związane z charakterystyką środowiska naturalnego zbiornika wodnego Bonar położonego w gminie Czernichów (województwo małopolskie).
URL http://www.homeproject.pl/naukowo/pliki/acta/Zastosowanie_aplikacji_interaktywnych_w_ochronie_i_ksztaltowaniu_srodowiska.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/195
Languagepl polski
File
Zastosowanie aplikacji interaktywnych w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie roślinności brzegowej zbiornika Bonar, gmina Czernichów 194,68 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?