Wybrane aspekty procesu aktualizacji klasyfikacji gruntów na obszarach objętych pracami scaleniowymi w świetle nowych przepisów prawnych

Jarosław Janus , Marek Szafarczyk

Abstract

Land consolidation proceeding is a many stage of proceedings and long-lasting. Achievement the intended purpose is conditional largely timeliness of source materials, including maps of land classification. Effective from November 2012 a new regulation on the classification of land, clearly indicates necessity to update the soil science classification of land in the process of land consolidation. This article points out the similarities and differences in both proceedings, also points to the risks that may cause delays in the land consolidation. In addition, the authors emphasize the impact of land use classification to determine proper esteem of land and other positive aspects of the classification of land for various levels of local government: the local government, communities, and for citizens.
Author Jarosław Janus (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jarosław Janus,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Marek Szafarczyk
Marek Szafarczyk,,
-
Other language title versionsSelected aspects of the process of updating the classification of land on consolidation of land areas of work in light of the new legislation
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
NoIII
Pages179-188
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishklasyfikacja gruntów, scalenie gruntów, szacowanie gruntów
Keywords in Englishclassification of land, land consolidation, esteem of land
Abstract in PolishPostępowanie scaleniowe jest procesem wieloetapowym, a co za tym idzie długotrwałym. Osiągnięcie zamierzonego celu, uwarunkowane jest w dużej mierze aktualnością materiałów źródłowych, w tym mapy klasyfikacji gruntów. Obowiązujące od listopada 2012 roku nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów, jednoznacznie wskazuje na konieczność aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach procesu scalenia. Niniejszy artykuł wskazuje na podobieństwa i różnice w przypadku obu postępowań, wskazuje także na zagrożenia, które mogą być przyczyną opóźnień w realizacji scaleń. Dodatkowo autorzy podkreślają wpływ klasyfikacji gruntów na prawidłowość ustalenia szacunku gruntów oraz inne pozytywne aspekty klasyfikacji gruntów dla poszczególnych szczebli administracji samorządowej: starostw, gmin, oraz dla obywateli.
URL http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-a0b934df-9b0b-4d98-b124-3edd317a1f93/c/12179.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/92
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?