Skłonność właścicieli ziemi do inwestycji w działalność rolniczą

Tomasz Wojewodzic , Magdalena Jezowit-Jurek

Abstract

The works intended to adjust the existing solutions applied as part of the Common Agricultural Policy have entered their final phase. More and more frequently questions have been asked regarding the efficiency of the solutions adopted to-date. The purpose of the research was to evaluate the tendencies among the owners of agricultural land to engage free financial resources in farming activities. The results presented here include, among other things, an evaluation of the changes in the resources and output of the surveyed farms in the first decade of the 21st century and the results of a simulation game involving the allocation of a hypothetical sum of 500 thousand PLN. Nearly 40% respondents showed no interest in any form of investment in the development of their farm (i.e.purchase of land for farming purposes, purchase of agricultural machinery, development of farm infrastructure). The research results prove a considerable advancement of the processes of abandoning agriculture by the smallest farms and an increased tendency to invest in agricultural activities along with the increased farm area. The respondents specified the following most popular ways of allocating free funds: making bank deposits, covering the families’ living expenses, purchasing a car, constructing or modernising a residential building. Based on the research results and the study the relevant literature on the subject, it was possible to draw conclusions aimed at enhancing the effectiveness of the planned agricultural policy.
Author Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
, Magdalena Jezowit-Jurek
Magdalena Jezowit-Jurek,,
-
Other language title versionsThe landholders’ tendency to invest in agricultural activity
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2013
No2
Pages105-118
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgospodarstwo rolne, inwestycje rolnicze, płatności obszarowe, rodzina rolnicza, ziemia
Keywords in Englishagricultural farm, agricultural investments, area payments, farming family, land
Abstract in PolishPrace nad korektą dotychczasowych rozwiązań stosowanych we Wspólnej Polityce Rolnej wkraczają w końcową fazę. Coraz częściej pojawiają się pytania o skuteczność stosowanych dotychczas rozwiązań. Celem prowadzonych badań była ocena skłonności właścicieli ziemi rolniczej do angażowania wolnych środków finansowych w działalność gospodarstwa rolnego. Prezentowane wyniki obejmują m.in. ocenę zmiany posiadanych zasobów oraz skali prowadzonej produkcji w badanych gospodarstwach rolnych w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz wyniki gry symulacyjnej polegającej na podziale hipotetycznej kwoty 500 tys. PLN. Blisko 40% respondentów nie wyraziło zainteresowania żadną formą inwestowania w rozwój gospodarstwa (tj. zakupem ziemi dla celów rolniczych, zakupem maszyn rolniczych, rozbudową infrastruktury gospodarstwa). Wyniki badań potwierdzają znaczne zaawansowanie procesów odchodzenia od działal - ności rolniczej wśród gospodarstw najmniejszych oraz zwiększanie się skłonności do inwestowania w działalność rolniczą wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstwa. Do najpopularniejszych wśród respondentów kierunków rozdysponowania wolnych środków finansowych należały: założenie lokaty bankowej, zaspokojenie potrzeb bytowych rodziny, zakup samochodu, budowa lub modernizacja budynku mieszkalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań oraz studiów literatury sformułowano wnioski mające na celu zwiększenie skuteczności planowanej polityki rolnej.
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2013_z2_a07.pdf
Internal identifierWRE/2013/261
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
File
Skłonność właścicieli ziemi do inwestycji w działalność.pdf of 08-12-2017
705,64 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?