Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich

Łukasz Satoła

Abstract

The article deals with the problems of financing the development of non-agricultural activities in rural areas. The programme SOP RMFSRD measure ‘diversification of agricultural activities and activities close to agriculture to provide multiple activities or alternative incomes’ was analyzed for a period between 2004 and 2006. An analysis of spatial (regional) differentiation as well as in a cross section according to the main project goals was conducted.
Author Łukasz Satoła (FoAaE / IoEEaM )
Łukasz Satoła,,
- Institute of Enterprises Economics and Management
Other language title versionsSpatial differentiation in the absorption of structural funds assigned to financing the development of non-agricultural activities in rural areas
Journal seriesZeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, ISSN 2081-6960, (N/A 0 pkt)
Issue year2009
Vol7(22)
Pages133-142
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfundusze strukturalne, obszary wiejskie, pozarolnicza działalność gospodarcza, Unia Europejska, źródła finansowania Abstract. The article deals with the problems
Keywords in EnglishEuropean Union, financing sources, non-agricultural activity, rural areas, structural funds
Abstract in PolishW artykule podjęto problematykę związaną z finansowaniem powstawania i rozwoju pozarolniczych form aktywności na obszarach wiejskich. Analizie poddano działanie „różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” programu SPO ROL wdrażane w latach 2004-2006. Przeprowadzona została analiza zróżnicowania poziomu wykorzystania środków finansowych w skali regionalnej oraz w przekroju głównych celów realizacji projektów.
URL http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2009_T7(22).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*5 (2016-02-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?