Rozwój infrastruktury gmin wiejskich na przykładzie gminy Zielonki

Janina Szewczyk , Lidia Luty , Monika Jaworska

Abstract

The paper presents the analysis of development of infrastructure in Zielonki community. Quoted the following elements of social infrastructure: education and breeding, medical welfare and social assistance, culture, sport, tourism and recreation, and also quoted the following elements of technical and economical infrastructure: transport, energetic and gas-works, telecommunication, water and wastewater management. The researches based on statistical data collected by the branch of Central Statistical Office in Krakow. The analysis showed quite big diversification in the level of infrastructure element's development. We showed that in the examined period one could observe huge development of infrastructure especially for environment protection - sewerage system and wastewater treatment plant, which cost 40% of commune's budget. We observe also development of education and medical welfare.
Author Janina Szewczyk (FoAaE / DoSnSP)
Janina Szewczyk,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Lidia Luty (FoAaE / DoSnSP)
Lidia Luty,,
- Department of Statistics and Social Policy
, Monika Jaworska (FoAaE / DoSnSP)
Monika Jaworska,,
- Department of Statistics and Social Policy
Other language title versionsDevelopment of Infrastructure of Communites on The Exmple of Zielonki Commune
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol11
No4
Pages330-334
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinfrastruktura, rozwój obszarów wiejskich
Keywords in Englishinfrastructure, development of rural areas
Abstract in PolishPrzeprowadzono analizę tempa rozwoju infrastruktury w gminie wiejskiej - Zielonki w latach 1995- 2005. Wyznaczono wskaźniki nasycenia elementami infrastruktury oraz dynamikę i średnie tempo zachodzących zmian. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano dużą nierównomierność i zróżnicowanie w poziomie rozwoju badanych elementów infrastruktury. W badanym okresie nastąpił znaczny rozwój infrastruktury w zakresie ochrony środowiska - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni, na którą gmina przeznacza około 40% budżetu. Rozwija się również sektor dotyczący oświaty i wychowania, jak również opieki zdrowotnej.
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171188
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Punktacjahttps://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/ujednolicony_wykaz_2009.pdf
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?