Badanie preferencji potencjalnych nabywców lokali mieszkalnych w Krakowie

Renata Różycka

Abstract

The number of transactions in the property market depends not only on the economic mechanisms, but also on personal, psychological factors. For this reason we should analyze financial data and the psychological aspect of the behavior of buyers. The survey was conducted to provide information on mar- ket participants and their preferences for apartments in Cracow. The aim of this study was to appoint the main group of buyers and to pro- vide information about factors that affect customers in the process of choosing a flat to buy. Among the interviewees the most popular were apartments in low blocks situated in already existing housing developments. Most frequent choice was small and medium-sized apartments. The most significant features of flats were price and localization. The information provided by opinion polls are unique and cannot be ob- tained from other sources of information, typical for the residential market, like: prices and market value register, transactions or offers. Carrying out system- atic opinion polls focused on preferences of the customers may be an indispensible source of information for real estates’ participants who are using descriptive in- formation. The results of this study may be helpful for appraisers, real properties’ managers, estate agents and financial advisors
Author Renata Różycka (FoEEaLS / DoSPaLA)
Renata Różycka,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsThe prospective customers' preferences on the residential market in Cracow
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 5 pkt)
Issue year2012
Vol3
No11
Pages105-116
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpreferencje nabywców, rynek mieszkaniowy
Keywords in Englishcustomers’ preferences, residential market
Abstract in PolishLiczba transakcji zawieranych na rynku nieruchomości zależy nie tylko od atrybutów i mechanizmów ekonomicznych, ale także od czynników personalnych, psychologicznych. Analizując dany rynek nieruchomości obok danych finansowych, pod uwagę należy zatem brać także psychologiczny aspekt zachowań nabywców. W celu dostarczenia informacji na temat uczestników rynku oraz ich prefe-rencji dotyczących mieszkań w Krakowie, przeprowadzono badanie ankietowe. Celem badania było wyodrębnienie głównej grupy nabywców i poznanie najważ-niejszych czynników wpływających na wybór lokalu mieszkalnego. W konkluzji przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż wśród ankietowanych największym powodzeniem cieszą się mieszkania zlokalizowane w niskich blokach, na istnieją-cych już osiedlach. Najchętniej wybierano mieszkania małe i średnie, a za najważ-niejsze cechy przesądzające o ich zakupie uznano cenę oraz lokalizację. Informacje uzyskane dzięki badaniom ankietowym stanowią zbiór informacji niemożliwy do otrzymania na podstawia analizy treści innych źródeł danych, typowych dla rynku mieszkaniowego, tj. rejestrów cen i wartości, transakcji czy ofert. Systematycznie prowadzone badania preferencji mogą zatem stanowić nieza-stąpione źródło informacji dla uczestników rynku nieruchomości poszukujących i wykorzystujących informacje opisowe. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być pomocne w pracy rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, jak również pośredników i doradców finansowych.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16620.htm?plik=1192
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?