Poeksploatacyjny recykling tworzyw sztucznych złomowanych środków technicznych

Wiesław Tomczyk

Abstract

The development of recycling – reusing resources used to build vehicles, machines and equipment is presently forced by increasingly rigorous environment protection requirements. Recycling is becoming a new branch of economy protecting the natural environment, but it can also bring considerable economical profits, develop the technical infrastructure of boroughs and counties and also create new work places. The development of recycling leads to the emergence of a number of complex problem of technical, economical, social and legal nature forcing resourcefulness and creativity in decision making. These problems are of great importance in the scope of vehicle and household hardware due to the fact they are the most produced and used by the people. The article presents the problems of vehicle, machines and equipment recycling in Poland concentrating especially on the problem of plastic recycling. Aforementioned problem is especially important in Poland due to the fact of the existence of large quantities of scrapped plastic, it’s long natural neutralization process and the lack of citizen awareness (creating illegal dumps in forest and rivers, emitting dangerous and toxic substances by burning plastic in household fires etc.).
Author Wiesław Tomczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Wiesław Tomczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsPost-operating recycling of plastic contained in scrapped technical means
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
No3
Pages263-275
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtworzywo sztuczne, recykling, złomowanie, ochrona środowiska
Keywords in Englishplastic, recycling, scrapping, environment protection
Abstract in PolishRozwój recyklingu, tj. wtórnego wykorzystania materiałów stosowanych do budowy pojazdów, maszyn i urządzeń jest aktualnie wymuszony coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Recykling staje się nową dziedziną gospodarki chroniącej środowisko naturalne, ale mogącą również przynosić wymierne zyski ekonomiczne, rozwijać infrastrukturę techniczną powiatów i gmin, a za razem tworzyć nowe miejsca pracy. Rozwój recyklingu prowadzi do powstania szeregu nowych złożonych problemów natury technicznej, ekonomicznej, społecznej i prawnej, wymuszających przedsiębiorczości i kreatywności w podejmowaniu decyzji. Problemy te mają istotne znaczenie w zakresie recyklingu pojazdów samochodowych oraz sprzętu elektro-AGD, jako wyrobów (obiektów) najbardziej masowo wytwarzanych i eksploatowanych przez ludzi. W artykule przedstawiono zagadnienia recyklingu pojazdów, maszyn i urządzeń w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem recyklingu tworzyw sztucznych. Problem ten w Polsce jest znaczący ze względu na duże ilości złomu tworzyw sztucznych, ich długiego okresu naturalnego procesu neutralizacji oraz braku świadomości obywateli w tym zakresie (tworzenie dzikich wysypisk w lasach i rzekach, spalanie tworzyw sztucznych w piecach przydomowych wydzielających szkodliwe i toksyczne substancje itp.).
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17116.htm?plik=1440
Internal identifierWIPiE/2013/108
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?