Bioakumulacja metali ciężkich z kompostów i wermikompostów z osadów garbarskich

Krzysztof Gondek

Abstract

One of the processes preparing sewage sludge for agricultural utilisation is its biological processing using Eisenia fetida. The process is best applied to the sewage sludge composted with plant matter or other organic components. It allows a rapid and efficient change in compost properties, making it possible to obtain useful fertilisers, so-called vermicomposts. The investigations aimed to determine the effect of the levels of selected heavy metals in tannery composts and vermicomposts on the concentrations of these metals in the earthworm body and crop biomass. It was found that the copper, zinc, cadmium and chromium contents of the earthworm biomass depended on their contents of the substratum. The levels of heavy metals in the crops varied according to plant species, being as a rule lower in the vermicompost treatments than in the mineral or farmyard manure treatments. The plants stored the absorbed chromium primarily in their root systems. The excessive chromium content of vermicomposts did not cause its excessive accumulation in the crop biomass.
Author Krzysztof Gondek (FoAaE / DoAaECh)
Krzysztof Gondek,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsBioaccumulation of heavy metals from composts and vermicomposts based on tannery sludge
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (KBN 06 4 pkt)
Issue year2003
Vol2
No1
Pages37-50
Publication size in sheets0.65
Article number4
Keywords in Polishbioakumulacja, metale ciężkie, Eisenia fetida, rośliny, osady garbarskie, kompost, wermikomposty
Keywords in Englishbioaccumulation, heavy metals, Eisenia fetida, plants, tannery sludge, compost, vermicompost
Abstract in PolishJednym z procesów przygotowujących osady ściekowe do przyrodniczego wykorzystania jest ich biologiczne przetwarzanie z wykorzystaniem dżdżownicy kalifornijskiej Eisenia fetida. Metoda ta ma duże znaczenie wtedy, gdy osady ściekowe wstępnie kompostuje się z masą roślinną lub innymi komponentami organicznymi. Pozwala ona na szybką i efektywną zmianę właściwości kompostów i uzyskanie użytecznych nawozów, tzw. wermikompostów. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wybranych metali ciężkich (Cu, Zn, Ni, Pb, Cr, Cd), znajdujących się w kompostach i wermikompostach pochodzenia garbarskiego, na koncentrację tych metali w ciele dżdżownic i biomasie roślin uprawnych. Stwierdzono, że zawartość miedzi, cynku, kadmu i chromu w biomasie dżdżownic zależała od zawartości tych metali w podłożu. Poziom metali ciężkich w poszczególnych roślinach był zróżnicowany, a w obiektach nawożonych wermikompostami ich zawartość była z reguły mniejsza niż w obiektach z nawożeniem mineralnym i obornikiem. Pobrany chrom rośliny magazynowały przede wszystkim w systemach korzeniowych, a ponadnormatywna zawartość chromu w wermikompostach nie spowodowała jego nadmiernej kumulacji w biomasie roślin.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?