Efekty uprawy ziemniaków wczesnych pod osłonami

Barbara Krzysztofik

Abstract

The research covered Lord cultivar of potatoes, which was cultivated in three technologies used for an early crop, i.e. cultivation under perforated plastic (A), agrotextile (B) and in the traditional technology (field cultivation without covers), the so called control (C). The objective of the paper was to analyse the height and quality of potato tuber yield, development of plants and economic efficiency. The obtained results prove that cultivation of potatoes under covers positively influences the increase of weight of tubers referred to a single plant, participation in the yield of roundly shaped tubers, growth of the assimilation surface of plants (number of shoots, their length and the number of leaves level) which translates into the growth of the total yield out of a hectare. Efficiency of early potato cultivation under covers proves that one-year use of covers does not bring satisfactory economic effects in comparison to traditional cultivation, while a 5-year use considerably increases economic efficiency of using covers. From among two investigated methods of cultivation under covers, higher economic efficiency in the annual use of a cover was reported for agrotextile whereas in the 5-year use for perforated plastic.
Author Barbara Krzysztofik (FoPaPE / IoMEEaPP)
Barbara Krzysztofik,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
Other language title versionsEffects of early potatoes cultivation under cover
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3(146)
Pages169-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuprawa, kontrola, agrowłóknina, folia perforowana, plon, struktura, efektywność uprawy
Keywords in Englishcultivation, control, agrotextile, perforated plastic, yield, structure, efficiency of cultivation
Abstract in PolishBadaniami objęto ziemniaki odmiany Lord, którą uprawiano w trzech technologiach stosowanych na wczesny zbiór, tj. uprawa pod folią perforowaną (A), agrowłókniną (B). i w technologii tradycyjnej (uprawa polowa bez osłon), tzw. kontrola (C). Celem pracy była analiza wysokości i jakości plonu bulw ziemniaka, rozwoju roślin oraz efektywności ekonomicznej. Uzyskane wyniki wskazują, że uprawa ziemniaków pod osłonami wpływa korzystnie na wzrost masy bulw w odniesieniu do pojedynczej rośliny, udział w plonie bulw o kształcie bardziej okrągłym, wzrost powierzchni asymilacyjnej roślin (liczba pędów, ich długość i liczba pięter liściowych), co przekłada się na wzrost plonu całkowitego z hektara. Efektywność uprawy ziemniaka wczesnego pod osłonami wykazuje, że jednoroczne użytkowanie osłon nie daje zadowalających efektów ekonomicznych w porównaniu z uprawą tradycyjną, natomiast użytkowanie pięcioletnie znacząco podwyższa efektywność ekonomiczną stosowania osłon. Spośród dwóch badanych sposobów uprawy pod osłonami większą efektywność ekonomiczną w użytkowaniu rocznym okrywy odnotowano dla agrowłókniny, zaś w użytkowaniu pięcioletnim – dla folii perforowanej.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR%28146%29_3447_pl.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/29
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?