Ocena przydatności odmian kapusty głowiastej do fitoekstrakcji metali z gleb zanieczyszczonych chemicznie

Jacek Antonkiewicz

Abstract

Phytoremediation process was carried out in the area of Sosnowiec (Milowice, Maczki, Ożarowice), in the field, in soil contaminated with heavy metals, and soil contamination levels are comparable to those listed in the areas located in the geographic areas of the steel industry ...
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsEvaluation of the usefulness of varieties of cabbage for phytoextraction of metals from contaminated soils chemically
Pages20-27
Publication size in sheets0.5
Book Namieśnik Jacek (eds.): Fitoremediacja - skuteczny zabieg sozotechniczny, 2013, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ISBN 978-83-62984-12-1, 90 p.
Abstract in PolishProces fitoremediacji prowadzono w rejonie Sosnowca (Milowice, Maczki, Ożarowice), w warunkach polowych, na glebie zanieczyszczonej metalami ciężkimi, a poziomy zanieczyszczenia gleby są porównywalne z notowanymi na terenach zlokalizowanych w rejonach działalności przemysłu hutniczego...
Internal identifierWRE/6/14
Languagepl polski
Score (nominal)0
Score sourceconferenceIndex
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?