Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok

Łukasz Popławski , Bogusław Kaczmarczyk

Abstract

The focus of the following article is to draw attention to the relevant quantitative specifications, according to the eco development of rural communities in Świętokrzy­skie voivodeship. This study shows copyright project of monitoring the eco development in such communities by using the formula U · E = K in selected variables. The authors' aim is to present the methodological possibilities to use the model U · E = K in the quantitative specification, drawing total conclusion (not indicatory one) in relation to many attributes describing the eco development of the mentioned area. The data in this article have been taken from the co-author's postdoctoral degree thesis.
Author Łukasz Popławski (FoAE / IoEcoSoc)
Łukasz Popławski,,
- Institute of Economic and Social
, Bogusław Kaczmarczyk
Bogusław Kaczmarczyk,,
-
Other language title versionsPossibilities of adapting authorized method of the Cracow university of economics for Świętokrzyskie voivodeship communities, according to the 2006 data
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, (B 13 pkt)
Issue year2013
Vol30
No4
Pages207-217
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishekorozwój, obszar chroniony, macierz MP – odwrotna, formuła UEK
Keywords in EnglishEco development, protected areas, invertible matrix MP-inverse, UEK (U E = K) formula
Abstract in PolishCelem artykuł jest zwrócenie uwagi na konieczność właściwego opisu ilościowego problematyki ekorozwoju gmin wiejskich. W opracowaniu zaproponowano i przedstawiono na gruncie studium przypadku autorski model służący do monitoringu ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego w formule UEK (U · E = K) w wybranych zmiennych opisowych. Zamierzeniem autorów jest wskazanie możliwości wykorzystania macierzy MP-odwrotnych w formule U · E = K w opisie ilościowym, wnioskowaniu łącznym (niewskaźnikowym) dla wielu zmiennych opisujących problematykę ekorozwoju badanego obszaru gmin. Dane do publikacji zostały zaczerpnięte z pracy habilitacyjnej współautora artykułu [Popławski 2009].
URL http://www.jard.edu.pl/volume30/issue4/abstract-535.html
Internal identifierWRE/2013/116
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?