Walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego Parku Duchackiego w opracowaniu kartograficznym

Wojciech Przegon

Abstract

The thesis contains description of the qualities of natural environment and cultural heritage of the manor park complex in Wola Duchacka in Cracow based on cartographic materials. Historical cadastral plans, military topographical photographs, iconographic materials and contemporary cadastral and object maps are the carriers of various spatial data. Therefore, the maps and plans drawn up within the space of two hundred thirty years have been analysed by means of a chronological and comparative method. The results of this analysis have been used by the Landscape Architecture students at the Cracow University of Agriculture to prepare the Duchacki Park’s revitalisation projects.
Author Wojciech Przegon (FoEEaLS / DoAGCaP)
Wojciech Przegon,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Other language title versionsThe qualites of the Duchacki Park's Natural environment and cultutal heritage presented in cartographic studies
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol3
NoIII
Pages49-74
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polish Park Duchacki, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, mapy, plany, kartografia.
Keywords in English Duchacki Park, natural environment, cultural heritage, maps, plans, cartography.
Abstract in PolishW pracy opisano walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego założenia dworsko-parkowego na Woli Duchackiej w Krakowie, które można poznać dzięki materiałom kartograficznym. Historyczne plany katastralne, wojskowe zdjęcia topograficzne, materiały ikonograficzne oraz współczesne mapy ewidencyjne i przedmiotowe są nośnikami różnych informacji o charakterze przestrzennym. Dlatego korzystając z metody chronologiczno-porównawczej dokonano analizy niektórych map i planów powstałych na przestrzeni dwustu trzydziestu lat. Wyniki badań posłużyły studentom Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie do opracowania projektów rewitalizacji Parku Duchackiego
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17083.htm?plik=1426
Internal identifierWIŚIG/2013/139
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?