Wykorzystanie hydrogramu jednostkowego Snydera i Clarka do obliczeń fal powodziowych w zlewni wyżynnej (na przykładzie rzeki Grabinki)

Andrzej Wałęga , Magdalena Grzebinoga , Bartłomiej Paluszkiewicz

Abstract

Using the highland catchment of the Grabinka river located in the Wisłoka drainage basin as an example we assessed the capability of Snyder’s and Clark’s synthetic unit hydrograph (SUH) to simulate flood wave. Calibration for model parameters was based on a rainfall episode recorded in June 2006. We adopted the minimum of the objective function as an optimisation criterion. The quality of the models was evaluated using the efficiency coefficient E. Analysis showed that both Snyder’s and Clark’s SUH describe properly the observed wave, with the first model yielding somewhat better results. For both SUH the times to culmination were the same as for the observed wave, whereas the calculated culmination discharge differed from the observed one: for Snyder’s SUH it was 0.11% higher, and for Clark’s SUH 1.9% lower than the observed discharge.
Author Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
, Magdalena Grzebinoga
Magdalena Grzebinoga,,
-
, Bartłomiej Paluszkiewicz
Bartłomiej Paluszkiewicz,,
-
Other language title versionsOn using the Snyder and Clark unit hydrograph for calculations of flood waves in a highland catchment (the Grabinka river example)
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 4 pkt)
Issue year2011
Vol10
No2
Pages47-56
Publication size in sheets0.5
Article number6
Keywords in Polishsyntetyczny hydrogram jednostkowy, funkcja celu, optymalizacja
Keywords in Englishsynthetic unit hydrograph, objective function, optimisation
Abstract in PolishNa przykładzie wyżynnej zlewni Grabinki zlokalizowanej w dorzeczu Wisłoki oceniono możliwości zastosowania syntetycznego hydrogramu jednostkowego (SUH) Snydera i Clarka do symulacji wezbrań powodziowych. Kalibrację parametrów modeli oparto na zanotowanym epizodzie opadowym z czerwca 2006 r. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimum funkcji celu. Jakość modeli oceniono za pomocą współczynnika efektywności E. Analiza wykazała, że SUH Snydera i Clarka dobrze opisywały falę rzeczywistą, przy czym nieco lepsze wyniki uzyskano dla pierwszego modelu. W przypadku obu SUH uzyskano takie same czasy do kulminacji jak dla fali rzeczywistej, natomiast obliczony przepływ w kulminacji różnił się od obserwowanego – w przypadku użycia modelu Snydera był wyższy o 0,11%, a w przypadku modelu Clarka niższy o 1,9% w stosunku do przepływu obserwowanego.
Languagepl polski
File
Wykorzystanie hydrogramu jednostkowego Snydera i Clarka do obliczeń fal powodziowych w zlewni wyżynnej (na przykładzie rzeki Grabinki) 325,17 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?