Fale Legeckisa i amplitudy związanych z nimi oscylacji poziomu oceanu

Małgorzata Świerczyńska , Tomasz Niedzielski , Wiesław Kosek

Abstract

The paper presents the most important characteristics of oceanic Legeckis waves, with a particular emphasis placed on their observation on sea surface temperature maps, their controlling processes and relationships between their occurrence and various phases of ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Although for several decades sea surface temperature has been used as a key environmental variable that enables detection of Legeckis waves, their signal is also present in variable sea surface topography. The objective of this paper is to produce maps of amplitudes of 30-day oscillation in sea level anomaly data and the subsequent analysis of Legeckis wave signal detectable on those maps. Spatial data from AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data), being a combination of map time series obtained by numerous altimetric satellites, have been processed. Amplitudes of 30-day oscillation have been calculated using the Fourier Transform Band Pass Filter (FTBPF). It has been found that, in the areas of occurrence of eddies related to Legeckis wave dynamics, the amplitudes reach 3 cm. However, for the selected phases of ENSO maxima are observed during normal conditions or La Niña episodes. In contrast, over El Niño events the amplitudes of 30- -day oscillation in sea level anomalies are very small, and thus Legeckis wave signal cannot be unequivocally detected in sea level fluctuations.
Author Małgorzata Świerczyńska
Małgorzata Świerczyńska,,
-
, Tomasz Niedzielski
Tomasz Niedzielski,,
-
, Wiesław Kosek (FoEEaLS / DoG)
Wiesław Kosek,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsOn Tropical Instability Waves and their spatial pattern inferred from harmonic oscillations of altimetric sea level anomalies
Journal seriesCzasopismo Geograficzne, ISSN 0045-9453, (B 2 pkt)
Issue year2012
Vol83
No3-4
Pages145-156
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW artykule omówiono najważniejsze charakterystyki oceanicznych fal Legeckisa, ze szczególnym uwzględnieniem ich obserwacji na mapach zmian poziomu temperatury powierzchniowej oceanu, ich genezy i związków występowania z fazami oscylacji ENSO (El Niño/Southern Oscillation). Mimo że od kilku dekad temperatura powierzchniowa oceanu jest kluczową zmienną środowiskową, pozwalającą na zauważenie fal Legeckisa na okołorównikowym Pacyfiku, ich sygnał jest również widoczny w zmianach topografii powierzchni oceanu. Celem artykułu jest analiza map amplitud oscylacji 30-dniowej w anomaliach zmian poziomu oceanu oraz obserwacja sygnału fal Legeckisa na tych mapach. Przetwarzano dane przestrzenne anomalii zmian poziomu oceanu z repozytorium AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic Data), powstałe przez kombinację szeregów czasowych pozyskiwanych z obserwacji wykonywanych przez satelity altimetryczne. Amplitudy oscylacji 30-dniowej zostały wyznaczone metodą środkowoprzepustowego filtru transformaty Fouriera. Zaobserwowano, że w obszarach typowych dla występowania wirów związanych z dynamiką fal Legeckisa amplitudy te osiągają wartości do 3 cm, przy czym dla wybranych faz ENSO maksima amplitud obserwowane są podczas warunków normalnych i La Niña. Podczas El Niño amplitudy 30-dniowej oscylacji anomalii poziomu oceanu stają się tak małe, że sygnał fal Legeckisa jest niewidoczny w zmianach poziomu oceanu.
URL http://www.ptg.pan.pl/?download=Cz_G_2012_3_4.pdf
Internal identifierWG/10/23
Languagepl polski
Score (nominal)2
Citation count*
Additional fields
FinansowanieBadania zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego w programie Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (umowa nr Homing Plus_2011-3/8) finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dane altimetryczne zostały uzyskane dzięki uprzejmości AVISO.
Oświadczenie o afiliacjipodwójna afiliacja: Wiesław Kosek
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?