Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na równowagę hydrodynamiczną cieków górskich i podgórskich oraz na walory rekreacyjne dolin rzecznych - szanse, zagrożenia, konflikty

Katarzyna Czoch , Krzysztof Kulesza , Andrzej Strużyński

Abstract

Hydraulic structures (dams, hydraulic steps, reservoirs, cascades) are the indicative in aspect of the water tourism. Water dammed by these objects is used often for recreation purposes. Unfortunately by decreasing of the biodiversity the damming has negative influence for river as well as for river valley ecosystems. It also happens that landscape factors decrease after introducing of the river hydraulic structures. This effect is even stronger when chaotic touristic infrastructure appears. When natural hydrodynamical conditions of the river are not properly discovered even kayaking routes can disturb the fluvial processes. The subject of the paper is to meet the problems appearing after introducing of the tourism and recreation activities to the high valuated or protected areas of rivers and reservoirs. The negative results of them (canoeing, sailing, fishing, recreation) were analyzed for introducing the new ones not diminish but even improve the natural and landscape factors within and around of the open waters.
Author Katarzyna Czoch
Katarzyna Czoch,,
-
, Krzysztof Kulesza
Krzysztof Kulesza,,
-
, Andrzej Strużyński (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Strużyński,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
Other language title versionsImpact of the hydrotechnical infrastructure on the hydrodynamic balance of mountain and highland rivers and it’s influence on the recreational values of river valleys - opportunities, risks, conflicts
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, ISSN 1644-0765, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol12
No1
Pages29-42
Publication size in sheets0.65
Article number3
Keywords in Polishregulacja rzek, budowle hydrotechniczne, równowaga hydrodynamiczna, walory przyrodnicze i krajobrazowe
Keywords in Englishriver training, hydraulic structures, hydrodynamic balance, natural and landscape values
Abstract in PolishIstotnym elementem rozwoju turystyki wodnej są różnorodne budowle hydrotechniczne (zapory, jazy, zbiorniki wodne, korekcje stopniowe, zapory przeciwrumowiskowe). W rejonie tych obiektów, wykorzystując piętrzenie wody, rozwija się masowa rekreacja wodna. Jej wpływ na ekosystemy wodne oraz przyrodnicze wartości doliny rzek z reguły jest negatywny. Redukcji ulega zarówno stopień bioróżnorodności, jak i walory krajobrazowe. Obok zmieniających naturalny krajobraz budowli hydrotechnicznych powstaje szereg obiektów infrastruktury turystycznej. Dla popularnych i masowych spły wów kajakowych rzeki są często „ujarzmiane” wbrew naturalnym warunkom hydrodynamicznym. Tematem artykułu jest problematyka rozwoju turystyki i rekreacji, związanych z ekosystemami wód powierzchniowych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, w tym na obszarach chronionych. W artykule przeprowadzono analizę negatywnych skutków intensywnego rozwoju turystyki i rekreacji (kajakarstwo, żeglarstwo, wędkarstwo, rekreacja) w dolinach rzek oraz przedstawiono propozycje działań wspierających turystykę przy zachowaniu wartości przyrodniczo-krajobrazowych.
URL http://www.acta.media.pl/pl/full/15/2013/000150201300012000010002900042.pdf
Internal identifierWIŚIG/2013/50
Languagepl polski
File
Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na równowagę hydrodynamiczną cieków górskich i podgórskich oraz na walory rekreacyjne dolin rzecznych –szanse, zagrożenia, konflikty 619,87 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Oświadczenie o afiliacjiA.Strużyński - dołączone do publikacji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?